<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Strømførende granskning

MYE GÅR TAPT PÅ VEIEN: Strømmen koster unødvendig mye. Foto: NTB
Investor

Hvis du trenger noen av Norges frekkeste og mest pågående selgere til å spre produktet til verden, så kan det hende du ikke har det aller beste produktet.

I dag kan Kapital fortelle historien om en ukultur blant enkelte strømselgere. Norske strømkunder blir lurt, forteller flere innsidere i strømbransjen.

Flere beskriver et usunt og aggressivt arbeidsmiljø med høyt salgspress og kultur for å omgå lover og regler.

Det har blitt solgt store mengder ugunstige strømavtaler til norske forbrukere. Dette inkluderer blant annet avtaler med såkalt variabel pris, en type produkt Forbrukerrådet tidligere har advart mot.

Mange selgere har systematisk blitt pålagt å selge tilleggsprodukter de mener er av tvilsom nytte, som har gjort sluttsummen til kunden flere ganger så høy som den hadde trengt å være.

Enkelte forteller også til oss at ressurssvake grupper som unge, eldre og innvandrere risikerer å bli satt på spesielt ugunstige avtaler.

Vi trenger ikke kraftkabler til utlandet for å gjøre strømmen dyr for norske forbrukere. Det er liten tvil om at strømbransjen trenger pressens kritiske blikk.

Om du synes strømregningen er høy, kan du være glad du ikke er ansvarlig for å få kronene til å rulle i norsk toppfotball. Vår grundige gjennomgang av pengebruken hos norske fotballonkler viser enorme tall. 3,5 milliarder kroner er satset på norsk fotball av rundt 20 rike mennesker, først og fremst milliardærer. Den komplette oversikten over Dumsnill United kan du lese i bladet som kom ut i dag.

I dette nummeret har vi også sett nærmere på det våpenet som Russland enda ikke har tatt fullt i bruk. Cyberkrigen i Ukraina har gått litt under radaren, men Russland har både egne ressurser og sivile støttespillere som kan komme med nye og langt mer alvorlige angrep. Og pengene til krigføringen, de kan også hentes av hackere via nettet.

90 sider med kvalitetsjournalistikk fra Kapital er ute i dag.

God helg og god lesning

Andreas Klemsdal, redaksjonssjef Kapital