<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Retorikk flytter fjell

Hit flytter de: Lugano. Foto: Dreamstime
Investor

I dagens utgave av Kapital advarer over 100 av landets fremste bedriftseiere, investorer og andre formuende mot konsekvensene av den norske skattepolitikken.

Flyttestrømmen vi har sett til nå kan bare være begynnelsen.

Som en del av den opphetede debatten om skatt og utflytting, som for alvor skjøt fart da det i fjor høst ble kjent at Aker-eier Kjell Inge Røkke skulle flytte til Sveits, har Kapital invitert rundt 200 av landets fremste bedriftseiere, investorer og øvrige formuende til å si sin mening om temaet. Responsraten har vært svært høy, i seg selv en indikasjon på at temaet vekker sterkt engasjement.

Over 100 respondenter slår nå alarm om konsekvensene av den norske skatte- og avgiftspolitikken. En av dem er milliardær Truls Herman Holm. Han sier følgende til Kapital:

“Min oppfatning er at vi har veldig uforstandige politikere i regjeringen nå, som ikke vil forstå, eller evner å forstå, konsekvensene av hva de faktisk gjør. Jeg vet ikke om det er uforstand eller vond vilje – antageligvis er det en god kombinasjon.”

Deltakerne i Kapitals kartlegging er alle milliardærer på Kapitals 400 rikeste-liste, til sammen gode for flere hundre milliarder kroner, og representerer et bredt utvalg næringer og forretningsaktiviteter. Etter å ha sortert og systematisert besvarelsene presenteres hovedfunnene i dagens utgave.

Det kanskje mest dramatiske er at begeret er i ferd med å renne over for mange. Skattetrykket har gjort at mange flere enn de som faktisk har flyttet ut, har vurdert å gjøre det i løpet av det siste året. I underkant av åtte av ti sier seg helt eller delvis enige i at det har blitt mer aktuelt under det nåværende politiske regimet. Kapitalflukten man har sett til nå, kan altså bare være begynnelsen – svært store verdier kan fortsatt forsvinne fra landet fremover.

De som leser våre publikasjoner, har fått med seg strømmen av utviklingstrekk som går i feil retning for Norge. Kronen har krakket, inflasjonen er høy, og rentene er på vei oppover. Vi er helt i verdenstoppen når det gjelder størrelsen på offentlig sektor, og skatteskruen strammes til. Eldrebølgen og fødselsrater som stuper gjør ikke jobben enklere.

Samtidig har vi en regjering som bærer ved til bålet. Denne uken fikk vi servert et revidert nasjonalbudsjett som er skrudd betydelig opp fra året før.

De utfordringene vi ser nå er nye og store – et tydelig paradigmeskifte. Alt som skjer i verden kan ikke legges på dagens regjering. Men holdningen til de som skaper verdier, den er forverret takket være våre politikere. Mange mener åpenbart at det er fint at gründere, fabrikkeiere, oppfinnere og entreprenører forlater landet.

Det er bekymringsfullt. Retorikk flytter fjell.

Hos hos slår verdiskaperne tilbake. Og det med et smell.

God helg og god lesning

Andreas Klemsdal, redaksjonssjef i Kapital