<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Økte stagflasjonssignaler

Investorene på Oslo Børs må bare ta innover seg at stagflasjonstegnene for norsk økonomi bare blir mer og mer fremtredende.   Foto: Thomas Bjørnflaten / Finansavisen
Investor

Takket være god oppdrift for sjømatkursene på Oslo Børs kan Hovedindeksen skilte med en oppgang på rundt en halv prosent siste handelsuke. Siden årsskiftet er oppturen på to og en halv prosent, og fortsatt preges børsene av svært lav annenhåndsomsetning som følge av et hav ubesvarte investorspørsmål – så vel av selskapsspesifikk som av makromessig art. Sjømatindeksen har siste uke gått rundt seks prosent etter at regjeringen måtte justere sitt opprinnelige forslag til grunnrentebeskatning. Skattesatsen blir 25 prosent, mot ventet 35 prosent, noe som i neste omgang gir god støtte til sjømatselskapene, ettersom analytikere i snitt synes å løfte inntjeningsestimatene med mellom syv og 14 prosent. Det øvrige børsmarkedet mangler impulser, inkludert for de energirelaterte selskapene, som ikke får noen drahjelp av en oljepris som fortsatt ligger paddeflat på midten av 70-streken. Det underliggende oljemarkedet er uansett stramt, IEA spådde i sin mairapport at global oljeetterspørsel vil overgå tilbudet med nesten to millioner fat pr. dag i andre halvår. Samtidig meldte investeringsbanken UBS nylig at oljemarkedet vil være underforsynt med nesten halvannen millioner fat pr. dag i juni. Men til tross for OPEC+ sine seneste produksjonskutt har ikke dette stanset oljeprisene fra å falle over 15 prosent siden oktober – neste helg møtes imidlertid organisasjonen, som antageligvis vil gi flere godt begrunnede data om et fundamentalt sett sterkt oljemarked.

Nye makrodata viser at husholdningene nå presses av de stadig høyere rentene. I april sank detaljomsetningen med 1,2 prosent, regnet i volum, etter et fall på 0,2 prosent måneden før. Norges Bank senket i mars sin prognose for konsumet i førstekvartal, men ventet i stedet en liten økning i andrekvartal. Nå viser tallene tre måneder på rad med synkende detaljomsetning til et nivå godt under nivåene før pandemien. I tillegg faller også varekonsumindeksen kraftig. DNB Markets mener dataene kan være en indikasjon på at høy inflasjon, sammen med en strammere pengepolitikk, har begynt å slå ut i privatkonsumet. Dette skulle isolert sett ha trukket rentebanen ned. DNB Markets tror likevel ikke dette vil spille seg ut, da Norges Bank sannsynligvis nå i juni vil se seg nødt til å heve sitt inflasjonsanslag på grunn av den svake kronen, med det resultat at rentebanen totalt sett blir løftet ytterligere – selv i en tid med kraftig press på husholdningenes konsumtilbøyelighet. Handelsbanken Capital Markets er heller ikke optimistisk med hensyn til kjøpekraftsutviklingen, og forventer at konsumet vil falle videre de kommende månedene.

Børsmarkedet er mer uoversiktlig enn på lenge, med tilhørende store utfallsrom. Oslo Børs går derfor en ny forsiktig uke i møte, men der opptakten til nevnte OPEC+-møte kan gi en viss oljeprisstøtte. Et positivt utfall av de pågående amerikanske gjeldsforhandlingene vil også gi noe børsstøtte, tror vi. Og vi står fortsatt på at offshore-serviceselskapene har mye å gå på kursmessig – nylig meldte Statistisk sentralbyrå at oljeselskapene øker sine investeringsprognoser både for 2023 og 2024. Borr Drillings ferske førstekvartalstall viser i det minste at riggselskapene nå håver inn i takt med det klare aktivitetsoppsvinget, der analytikerne har respondert med nye oppjusterte kursmål.

Sigurd E. Roll, Investoransvarlig Kapital