<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

“Det er bedre at børskursen er svak og selskapet kommer med gode rapporter, enn omvendt”

Børsåret begynte sterkt i Sverige, og for en gangs skyld med de store selskapene som trekkplaster. Muligens skyldes det smitteeffekt fra hysteriet på de mindre listene, muligens at store selskaper har gjort det dårligere enn små selskaper gjennom hele pandemien – og muligens at større selskaper har lagt frem årsregnskap.

Simon Blecher Carnegie Fonder Foto: Carnegie
Gjestekommentar

Simon Blecher Carnegie Fonder, Carnegie

Og rapportene er sterke. Råvarer som stiger, valutaer som går feil vei, eller midlertidige nedstengninger av selskaper, rokker ikke ved bildet av at kontantstrømmene er knallsterke, kostnadene holdes i sjakk og utbytte på vei tilbake. Flere selskaper justerer også sine (overkapitaliserte) balanser med ekstra utbytte.

Bankene fortsetter å legge frem utrolig stabile overskudd, lave kredittap og generell kostnadskontroll. Det er gledelig for oss at også utbyttet vender tilbake, riktignok med noe etterslep.

Er børsen dyr?

Ikke hvis vi sammenligner med renten, men utvilsomt hvis vi tar dagens inntjeningsnivå i betraktning. Hvis aksjemarkedet skal komme på linje med historisk prising, kreves det en ganske betydelig resultatøkning i år, noe som selvfølgelig allerede ligger i kortene. Det som er litt bekymringsfullt, er at de fleste usikkerhetsfaktorene ser ut til å ha forsvunnet. Når også pessimistene har skiftet mening, hvem skal da være marginalkjøpere? Tendenser som vi kjenner igjen fra IT-boblen, er at listene for mindre selskaper skyter i været. Det samme gjør ny-introduksjoner, og aksjer øker bare fordi de øker. Oppgang avler oppgang, og kapitaltilstrømningen til aksjemarkedet er stor. Men historien viser at det er nettopp når optimismen er høy, at man skal være forsiktig.

Forstå oss rett: Vi tror ikke på noe krasj, men store deler av aksjemarkedet er sterkt overvurdert. Sverigefonden er derimot fortsatt forsiktig og består av lønnsomme, veldrevne og bærekraftige selskaper med sterke markedsposisjoner og balanser.

Essity: Klar rabatt!

De største selskapene på Stockholmsbørsen, der de fleste av Sverigefondens posisjoner holder til, økte med syv prosent i 2020, og av disse 30 falt faktisk vel halvparten. Det sier litt om hvor todelt børsåret 2020 var. Og hvis dette har én ting å si for fremtiden, så er det at det fremdeles finnes en oppside i mange av disse selskapene.

Essity kom på nytt med flotte tall, og vi møtte også selskapets ledelse digitalt da de presenterte tallene med stor selvtillit. Aksjekursen fortsetter å stå stille. Etter at Essity gikk på børs, er fortjenesten i selskapet faktisk steget med hele 50 prosent, men børskursen bare med 10 (!) prosent. Aksjen som tidligere ble handlet med overkurs mot resten av aksjemarkedet takket være stabilitet og sterke varemerker, handles nå til rabatt. Vi elsker fortsatt dette selskapet, og det er bedre at dagens børskurs er svak og selskapet kommer med fine rapporter, enn omvendt…

Essity kom på nytt med flotte tall, og vi møtte også selskapets ledelse digitalt da de presenterte tallene med stor selvtillit

En annen stabil og defensiv aksje med en hovedaksjonær vi liker, er Getinge – og vi fortsetter å bygge en langsiktig posisjon i selskapet. Getinge blir sikkert en kortsiktig vinner på respiratorer, men det finnes også et liv etter disse. De andre delene vokser pent, og investeringene i helsevesenet forventes å øke i kommende år. Balansen blir sterkere når gjelden faller i et raskt tempo, og dermed kan selskapet snart være klar for et større oppkjøp, som vil øke fortjenesten fra dagens nivå. Men selv uten oppkjøp er aksjen verdt å kjøpe for den langsiktige og forsiktige.