<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

I ferd med å bli en cash-maskin

Seismikkindustrien står overfor en lang opptur. Nøkkelen ligger i at oljeselskapene omsider øker letebudsjettene etter et tiår med underinvestering.

Opp eller ned? Analytikerne er delt i synet på den fremtidige utviklingen til seismikkaksjen PGS. Foto: PGS
Gjestekommentar

Gjestekommentar: John Olaisen, analysesjef i ABG Sundal Collier

De ti siste årene har vært en lang nedtur for seismikkindustrien. Markedet har falt 75 prosent i verdi, antall ansatte i industrien er ned rundt 60 prosent, båtkapasiteten er ned ca. 70 prosent målt i antall streamere, og antall spillere er omtrent halvert. På båtsiden er det i praksis kun to aktører igjen, PGS og Shearwater.

Men den lange nedturen er nå med på å danne et godt grunnlag for en lang opptur. I 2022 førte høyere oljepris, kombinert med krigen i Ukraina, til økt fokus på energisikkerhet. Det gjorde at oljeselskapene igjen begynte å øke sine letebudsjetter. Vi tror dette kommer til å fortsette i mange år fremover. Oljeindustrien har underinvestert i leting i ti år. I samme periode har verdens oljekonsum økt med rundt ti millioner fat til ca. 100 millioner fat om dagen. I dag er verdens ledige produksjonskapasitet kun ca. 1,5 prosent av globalt konsum. Tilstanden i gassmarkedet er noe av det samme. I bunn og grunn trenger verden flere olje- og gassfunn.

Snart håndterbar gjeld

Vi ser nå bedring på alle områder for PGS. For kontraktvirksomheten øker både dagratene og flåteutnyttelsen. For å dekke etterspørselen tar faktisk PGS ut en syvende båt i 2023. På multiklientsiden stiger ettersalg, og det blir lettere å få forhåndsfinansiering.

John Olaisen er analysesjef i ABG Sundal Collier og dekker energi. Foto: Iván Kverme

PGS har fortsatt både høye faste kostnader og høy finansiell giring. Med et marked i bedring tror vi mange undervurderer leveragen i PGS. Vi estimerer at selskapets frie kontantstrøm vil ligge på 60–70 millioner dollar i kvartalet fremover. 

I 2022 hentet PGS ny egenkapital to ganger. Kombinert med positiv kontantstrøm har det ført til at nettogjelden (eks. leasing) har kommet ned fra 900 millioner dollar ved utgangen av 2021 til ca. 600 millioner dollar ved utgangen av 2022, etter våre estimater. Det betyr at gjelden snart ligger på et helt håndterbart nivå, selv om selskapet har ca. 500 millioner dollar i forfall i mars 2024. Vi tror den resterende gjelden kan bli refinansiert i inneværende halvår, og at det vil bli gjort uten ny egenkapital.

Utsikter til utbytte

Med et refinansiert PGS og en sterk fri kontantstrøm tror vi markedet i annen halvdel av 2023 kan begynne å snakke om utbytte i PGS. Hvem hadde trodd det for et år siden? Når balansen er fikset, kan man igjen fokusere på mer konvensjonelle multipler. På våre estimater handles PGS med en 2023 P/E på ca. 4x. For 2024 ser vi ikke bort fra at det kan bli to kroner pr. aksje i utbytte. Våre estimater ligger godt over konsensus. Alt i alt tror vi det positive sentimentet i aksjen kommer til å fortsette. En billig aksje med positivt sentiment tror vi betyr at aksjekursen skal kraftig opp i 2023.

Vi har en soleklar kjøpsanbefaling med et kursmål på 13 kroner pr. aksje.