<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Dyr vekst og moderate marginer

Dagens verdsettelse av Nel-aksjen impliserer en kapitalavkastning vi sjelden ser i et marked for kapitalvarer. Det virker for oss usannsynlig gitt konkurransebildet, og vi er derfor skeptiske til aksjen.

Øker produksjonen: Tidligere adm. dir. Jon André Løkke og olje- og energiminister Terje Aasland under åpningen av selskapets nye produksjonsfasiliteter på Herøya. Foto: Russell Morgan
Gjestekommentar

Gjestekommentar: Andreas Nibe Nygård, analytiker i Kepler Chevreux

Støtte til fremveksten av en hydrogenøkonomi er noe mange politikere og regjeringer har høyt på agendaen om dagen. Hydrogen er identifisert som en av løsningene for å erstatte hydrokarboner som energibærer. Det virker åpenbart at grønt hydrogen passer godt til å erstatte grått hydrogen i produksjonen av ammoniakk til bruk i kunstgjødsel, og til direkte reduksjon av jernmalm til stål.