<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Fortsatt rom for nye børsfall

Euronext Oslo Børs, Børsen Ivan Kverme / Finansavisen
Investeringsanbefalinger

Oslo Børs legger bak seg nok en svak uke der hovedindeksen har kommet ned med litt over to prosent. Nedgangen har vært bredt fordelt, men energisektoren skiller seg særlig negativt ut med et fall på nesten seks prosent, en utvikling som i stor grad er koblet mot den stadig svakere oljeprisen. På få uker har den korrigert ned med nær 20 prosent, og responderer nå mer enn på lenge opp mot strømmen av svake globale  makrotall. Oljeserviceaksjene er særlig følsomme for det bratte oljeprisfallet, og en rekke av dem har siste uker korrigert reelt tilbake, men der deres respektive aksjekurser likevel er klart i pluss, målt mot årsskiftet. Gitt den svake oljeprisen, kombinert med strømmen av svake makrotall, som fra Kina der eksport- og importvolumene for november var betydelig lavere enn målt mot samme periode i fjor, forventer vi at Oslo Børs fortsetter å utvikle seg svakt kommende uke. Investorene er forsiktige nå på tampen av året med å sette nye posisjoner, hvilket også borger for alt i alt forholdsvis lave omsetningsvolumer. 

Oslo Børs viser altså liten styrke i en tradisjonelt sett sterk børsmåned, en utvikling vi tror også henger sammen med at mange investorer frykter for at analytikernes konsensestimater i mange tilfeller kan være for høye. Januar spiller seg dermed ut som en høy-risikomåned, i den forstand at det kan bli servert flere selskapsnedgraderinger - dette mulige scenarioet tror vi betyr at investorene inntar en ganske så forsiktig tilnærming til Oslo Børs på starten av 2023. Også blant flere strateger oppfordrer man til å vise betydelig aktsomhet fremover - overfor Finansavisen advarte nylig aksjestrateg Anders Johansen om stor fallhøyde i aksjemarkedene i første rekke fordi inntjeningen kommer til å falle. Og avventende investoradferd tror også en rekke amerikanske investeringsbanker blir et sentralt stikkord på Wall Street kommende år. Mens de historisk ofte har levert spenstige børsprognoser på vei inn i et nytt børsår, er tonen en helt annen nå - bare et fåtall av dem spår at den ledende børsindeksen S&P 500 vil ende litt i pluss i 2023. Giganten Goldman Sachs forventer en sur børsstart, men at indeksen alt i alt ender uforandret målt mot dagens nivåer. De forsiktige børsprognosene styres i stor grad av utsikter til fortsatt høye amerikanske inflasjonstall med tilhørende nye renteøkninger.    

Investorene på Oslo Børs får heller ingen drahjelp fra dagens makroprognoser fra Statistisk sentralbyrå. Der  prognostiseres det riktignok at rentene etter hvert topper ut, men vekstanslagene for norsk fastlandsøkonomi i 2023 og 2024 viser med all tydelighet at norsk økonomi går inn i en betydelig mer dempet vekstperiode. Disse prognosene harmonerer også godt med det som tegnes opp for verdensøkonomien fremover, blant annet forventer OECD at den vokser med bare litt over to prosent i 2023, med et lite oppsving påfølgende år.

Rammen for en nye svak børsuke er dermed gitt, mener vi, gitt en svak oljepris, inntjeningsestimater som i flere tilfeller kan bli kuttet samt tilsig at fortsatt rimelig pessimistiske makroprognoser.