<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Aker nær kjøpssignal

Aker stanger mot teknisk motstand, mens hovedindeksen har gitt to små kjøpssignal.

SMÅ KJØPSSIGNALER: Hovedindeksen snudde opp igjen, og det samme gjorde RSI. Det utløste to små kjøpssignaler. Foto: Tradingview
Teknisk analyse

Hovedindeksen snudde opp igjen fra 840-nivået og utviklet en liten omvendt hode/skulder-formasjon, med halslinje i underkant av 860-nivået. 

Bruddet opp utløste et lite kjøpssignal med potensial opp mot 880 igjen. Omsetningen økte også en smule, men de siste par ukene har omsetningen vært flat. Det kan bremse den videre oppgangen på kort sikt.

For å utløse nytt og sterkere kjøpssignal må den tekniske motstanden på 880-nivået brytes på stigende omsetning. Da kan Hovedindeksen i så fall også passere 900 igjen i løpet av en måneds tid.

Ved ny korreksjon ned vil det nok en gang være teknisk støtte ned mot 50-dagers glidende gjennomsnitt og i underkant av 860-nivået. Hvis det nivået blir brutt, kan det komme et nytt fall, i første omgang tilbake mot 840-nivået igjen.

Under 840-nivået kommer de to neste tekniske støttenivåene på 835 og på 820-nivået. På 820-nivået vil Hovedindeksen også møte sitt 200-dagers glidende gjennomsnitt og bunnlinjen i den stigende sekundærtrenden.

Aker tester teknisk motstand

Aksjen   brøt den stigende trenden i juli og utviklet en ny stigende trend med lavere stigningstakt. Aksjen har siden det stanget mot den tekniske motstanden på 420-nivået flere ganger. 

Brudd på 420-nivået vil utløse kjøpssignal med potensial opp mot 472 og taket i trenden.

Det gylne krysset, som oppstod da 50-dagers glidende gjennomsnitt brøt opp gjennom 200-dagerssnittet, signaliserer fremdeles at det kan være mer å gå på.

Aksjen har nylig brutt opp gjennom sitt 50-dagers glidende gjennomsnitt i hovedchartet og 50-nivået i RSI-chartet. Det er positive signaler. Samtidig legger imidlertid en fallende trendlinje i toppen av RSI-chartet en demper på utviklingen. Den må brytes for å signalisere økt stigningstakt og videre oppgang.

Snur RSI ned igjen fra den fallende trendlinjen, kan det utsette bruddet opp. Da er det i så fall teknisk støtte ned mot 50-dagers glidende gjennomsnitt og 400-nivået. 

Faller aksjen under 420-nivået, kan det også begynne å spøke for den stigende trenden. Da kan aksjen også falle tilbake mot 400-nivået og sitt 200-dagers glidende gjennomsnitt.

Gitt at det fremdeles vil være en positiv undertone i RSI-chartet, kan et slikt fall i så fall gi nye kjøpsmuligheter.

NÆR KJØPSSIGNAL: Aker har stanget mot den tekniske motstanden på 420-nivået flere ganger siden midten av juli. Foto: Tradingview

Var nær salgssignal

Hausseindeksen, som forteller om optimismen i aksjemarkedet, ga kjøpssignal da den steg fra 6, passerte 10 og steg til 11 den 27. mars. Uken etter doblet den seg, og i løpet av de tre dagene før påske steg den ytterligere 11 poeng til 33, før den fortsatte rett opp.

Etter en kraftig oppgang til 83 i starten av juni snudde hausseindeksen ned igjen.

For tre uker siden falt den korte 11 punkter til 51, mens den lange falt 1 punkt til 64. 

I skrivende stund er den korte opp 2 til 53, mens den lange er opp 1 til 64. Fall under 50 vil utløse salgssignal.

SIGNAL: Hausseindeksen har falt tilbake de siste månedene. Faller den under 50, vil det utløse salgssignal. Foto: Investtech