<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Nel kan gå begge veier

Hovedindeksen snudde ned, mens Nel-aksjen snudde opp igjen. Begge er nær viktige nivåer, mens Aker-aksjen er usikker.

Snudde opp: Nel falt til 15 kroner og snudde opp igjen to ganger. For å utløse kjøpssignal må den tekniske motstanden i underkant av 18-nivået brytes på stigende omsetning. Foto: Tradingview
Teknisk analyse

Etter et støt opp til 868 snudde Hovedindeksen ned igjen og falt til 833.  Etter en ny oppgang til 859 og 50-dagers glidende gjennomsnitt, snudde den ned igjen nok en gang. Det ble satt lavere topper og bunner i hovedchartet, og samtidig fortsatte den fallende trenden i RSI-chartet. 

Det betyr at det kan ligge an til ny testing av den positive undertonen i RSI-chartet. Brytes den, vil det signalisere lavere stigningstakt. 

Under 840-nivået kommer de to neste tekniske støttenivåene på 835- og på 820-nivået. I overkant av 820-nivået vil Hovedindeksen også møte sitt 200-dagers glidende gjennomsnitt og bunnlinjen i den stigende sekundærtrenden. Brudd ned vil åpne for at Hovedindeksen kan falle videre mot sterkere teknisk støtte på 790-nivået.

For å snu denne tendensen må RSI bryte tilbake over 50-nivået og topplinjen i den fallende trenden. I tillegg må 50-dagers glidende gjennomsnitt i hovedchartet brytes på stigende omsetning og følges opp med brudd på 860-nivået på stigende omsetning.

Svakt ned: Hovedindeksen falt tilbake igjen. Det er teknisk støtte på 835- og 820-nivået. Foto: Tradingview

Opp og ned med Nel

Det ble utløst salgssignal i Nel-aksjen   da den falt under sitt 50-dagers glidende gjennomsnitt i slutten av juli. Aksjen brøt samtidig den tekniske støtten på 20,30-nivået, den tekniske støtten i underkant av 18-nivået og 50-nivået i RSI-chartet.

Aksjen falt til 15 kroner før den snudde opp igjen og testet den tekniske motstanden på 17,70-nivået. Det skjedde to ganger, uten at aksjen klarte å bryte opp. 

For å signalisere videre oppgang må den tekniske motstanden i underkant av 18-nivået brytes på stigende omsetning. Det må støttes av et brudd på 50-nivået og den fallende trendlinjen i RSI-chartet. Ved brudd opp kommer 50-dagers glidende gjennomsnitt, i underkant av 19 kroner, innen rekkevidde. Over det nivået kommer neste tekniske motstand på 20,3- og 22,8-nivået og all-time high.

På nedsiden er det teknisk støtte på 16- og 15-nivået. Brudd ned vil utløse salgssignal. Fall under 15-nivået kan åpne for videre fall ned mot teknisk støtte på 13,2- og kanskje 11,2-nivået.

Snudde ned: Aker testet den tekniske motstanden på 420-nivået, men snudde ned igjen nok en gang. Ved brudd på den positive undertonen i RSI-chartet kan det også ligge an til testing av 200-dagers glidende gjennomsnitt og den tekniske støtten på 369-nivået. Foto: Tradingview