<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Bitcoin er (b)litt skummel

Bitcoin kan være i ferd med å utvikle en vendepunktsformasjon. Hovedindeksen på Oslo Børs er ikke like skummel.

Bitcoin: 50 dagers glidende gjennomsnitt er brutt og kryptovalutaen kan ha begynt å snu nedover igjen. Foto: Tradingview
Teknisk analyse

Bitcoin har steget som en rakett siden bunnen på 3.858 dollar under coronakrakket den 13. mars i fjor. Bruddet på den tekniske motstanden på 10.000-nivået, i slutten av juli i fjor, var en milepæl og et signal om at oppgangen kunne fortsette. 

Teknisk sett var det rom for videre oppgang mot 16.000 dollar, men det stoppet ikke der. Oppgangen fortsatte og 14. april i år steg kryptovalutaen på det meste til 64.899 dollar. Da var oppgangen siden nyttår på 120 prosent og de siste 12 månedene på 850 prosent. Bitcoin snudde så ned igjen, og i skrivende stund er nedgangen på over 20 prosent. Og det er ikke sikkert nedturen er over.

Det er blitt satt fallende topper i RSI-chartet og stigningstakten har avtatt jevnt og trutt siden nyttår. Det er oftest et signal om at det kan komme en korreksjon. 

Tre trendbrudd

Den første stigende trenden ble brutt 22. mars. Den nye og nedjusterte, stigende trenden ble brutt 18. april. Den neste, stigende trenden ble brutt 22. april. Bruddet på den positive undertonen i RSI-chartet ble brutt i forkant av bruddet på bunnlinjen i den siste stigende trenden.

50-dagers glidende gjennomsnitt ble brutt på 58.000-nivået den 18. april. Da er det 51.000-nivået som gjelder. Brudd på det nivået vil signalisere at fallet kan fortsette ned mot 200-dagers glidende gjennomsnitt og 44.800-nivået. Før det eventuelt skjer kan det også bli utviklet en hode-skulder-formasjon. 

Høyre skulder kan gi rom for oppgang til 61.000 igjen, men uansett høyde på høyre skulder vil brudd på halslinjen på 51.000-nivået utløse salgssignal med potensial ned mot 37.400. Underveis vil det i så fall være teknisk støtte på 40.000-nivået.

Oslo Børs trender opp

Hovedindeksen på Oslo Børs har testet sitt 50-dagers glidende gjennomsnitt flere ganger siden nyttår, og hver gang har den snudd opp igjen. Det er positive signaler.

Butter det før eller på 1.100-nivået, kan det komme en ny nedtur mot 1.050-nivået, 50-dagers glidende gjennomsnitt og midtlinjen i den stigende trenden, og kanskje 1.030 – 1.025 igjen.

Usikkerheten ligger i hva som skjer når RSI treffer den fallende trendlinjen i toppen. Den kan bremse den videre oppgangen og i verste fall bidra til å snu indeksen ned igjen. Så lenge den positive undertonen i RSI-chartet fortsetter kan imidlertid korreksjoner bli forbigående og oppgangen fortsette.

OSLO BØRS: Stigende hovedtrenden varer vanligvis i ett til tre år. Hovedindeksen har utviklet en stigende hovedtrenden, som nå er litt over et år gammel. Foto: Tradingview