<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Kjøpssignaler i populær kryptovaluta

Kjøpssignalene har stått i kø for ethereum den siste måneden, men nå kan oppturen være i ferd med å stoppe.

Ethereum: Den stigende trenden og det gylne krysset gir rom for videre oppgang. Grafikk: Tradingview
Teknisk analyse

Ethereum falt 60 prosent fra toppen på 4.384,43 den 12. mai i år, før den flatet ut og snudde opp. 

Det ble utløst kjøpssignal ved: 

  • bruddet på den tekniske motstanden på 1.950-nivået
  • bruddet på 50-dagers glidende gjennomsnitt på 2.100-nivået
  • bruddet på 200-dagers glidende gjennomsnitt på 2.300-nivået
  • bruddet på den tekniske motstanden på 2.900-nivået.

Det er i tillegg blitt dannet et såkalt gyllent kryss, ved at 50-dagerssnittet har brutt over 200-dagerssnittet.

Opp 83 prosent på 30 dager 

I skrivende stund har kryptovalutaen steget 83 prosent siden bunnen på 1.718,41 dollar den 20. juli. Den ligger fremdeles under midtlinjen i den stigende trenden, men nå har oppgangen tilsynelatende bremset opp. Fortsetter trenden imidlertid å utvikle seg som den har gjort det siste halvannet året, kan det bare være en forbigående konsolidering over 2.900-nivået. 

Faller den tilbake under den tekniske støtten på 2.900-nivået, vil det være et svakhetstegn. Oppgang forbi 3.350 vil utløse nytt kjøpssignal.

Usikkerheten ligger i den fallende trendlinjen i toppen av RSI-chartet. Det er en lang, positiv undertone, men den fallende trendlinjen i toppen kan fortsette å legge en demper på utviklingen. Det kan signalisere at kryptovalutaen fortsetter sidelengs en periode, mellom 1.786 og all-time high på 4.179,6.  Oppgang forbi all-time high vil utløse kjøpssignal og kan da signalisere videre oppgang mot 6.575.

Fortsetter den fallende og litt truende trendlinjen i toppen av RSI-chartet kan det bremse det hele. Ved et eventuelt fall tilbake under 2.900-nivået vil det være teknisk støtte på 2.270-, og 1.950-nivået. Skulle den falle under 1.786 dollar, vil den stigende hovedtrenden bli brutt. Det vil i så fall åpne for videre fall mot neste tekniske støtte på 1.400-nivået. Under det vil neste tekniske støtte komme på 1.200-nivået og dernest 1.000-nivået.

Fortsatt sidelengs på Oslo Børs?

Så lenge den nye positive undertonen i bunnen av RSI-chartet fortsetter, kan den fortsette å støtte den lange, stigende trenden i hovedchartet. Eventuelle korreksjoner vil da kunne bli forbigående.

Den lange, fallende trendlinjene i toppen fortsetter imidlertid å legge en demper på utsiktene på lengre sikt. Fortsetter det slik, med nye brudd på positive undertoner i RSI-chartet, kan det være signaler om at toppen er nær. 

Fall under 1.120 vil utløse et lite salgssignal og varsle testing av 200-dagers glidende gjennomsnitt og bunnlinjen i den stigende trenden.

Stigende trend: Den stigende trenden gir rom for fall til 200-dagers glidende gjennomsnitt og 1.100-nivået  før trenden kommer i fare for å bli brutt. Grafikk: Tradingview