<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Korreksjon i REC og Kahoot!

Hovedindeksen kan ha nådd toppen for i år. Det kan også REC Silicon og Kahoot! ha gjort.

Hovedindeksen: Det er flere svakhetstegn i chartet og den tekniske støtten på 1.170-nivået blir viktig. Grafikk: Tradingview
Teknisk analyse

Etter en korreksjon, fra toppen på 1.243 i midten av november, har Hovedindeksen på Oslo Børs i skrivende stund steget over 20 prosent i år. Den lange positive undertonen i RSI-chartet ble punktert i slutten av november. Det er en negativ utvikling i RSI-chartet, og med RSI under 50-nivået signaliseres det avtagende stigningstakt.

Det er teknisk motstand opp mot 1.218-nivået og 50-dagers glidende gjennomsnitt, som er i ferd med å snu nedover. Disse må brytes på stigende omsetning for å signalisere videre oppgang. 

Opp eller ned?

Faller Hovedindeksen under den tekniske støtten på 1.170 og 200-dagers glidende gjennomsnitt, vil den stigende sekundærtrenden bli brutt. Da er neste tekniske støtte på 1.140-nivået. Under det nivået kommer de neste nivåene på 1.120- og 1.100-nivået og bunnen i den stigende hovedtrenden.

Med punkteringen av den positive undertonen i RSI-chartet, den fallende tendensen i toppen og bruddet på 50-nivået, er det ikke usannsynlig at de nivåene kan bli testet frem mot nyttår.

REC Silicon korrigerer

Etter å ha utviklet et såkalt gyllent kryss og steget til 22,40 kroner på det høyeste i slutten av november, har REC Silicon-aksjen   korrigert kraftig ned igjen. Aksjen har falt gjennom den tekniske støtten på 20-nivået. Den har også testet den tekniske støtten på 18,50-nivået og 50-dagers glidende gjennomsnitt på 18-nivået.

Det er fremdeles positive undertoner i hoved- og RSI-chartet. Så lenge de holder, kan korreksjonen bli forbigående. Om den stopper på 18-nivået, eller om den faller videre til 200-dagers glidende gjennomsnitt og 16-nivået, er for tidlig å si. 

Korreksjon: REC Silicon-aksjen steg 85 prosent på en måned, fra slutten av oktober til slutten av november. Grafikk: Tradingview

Det er fremdeles en fallende tendens i toppen av RSI-chartet, og siste topp kom samtidig med toppen i hovedchartet. Den første positive undertonen i RSI-chartet ble brutt, og RSI tester nå 50-nivået og den neste positive undertonen. Brytes de, vil det signalisere lavere stigningstakt, og da kan nedturen fortsette mot 16 og kanskje 15 kroner. De neste tekniske støttenivåene kommer på 14,50-, 13,50- og 12,30-nivået.

Stopper fallet i RSI-chartet på 50-nivået og den positive undertonen, kan det komme ny rekyl opp mot den tekniske motstanden på 20-nivået. Det må brytes på stigende omsetning for å signalisere videre oppgang til 22 og kanskje 24 kroner.

Kahoot!  faller

Siden toppen på 137,20 kroner den 21. januar i år har aksjen utviklet en bred, fallende trend. Aksjen tester teknisk støtte på 42-nivået. Hvis den brytes, vil det åpne for at aksjen kan falle videre til 36,50-nivået og bunnene fra august.

Svakhet: For å snu tendensen må RSI snu opp. Aksjen må i tillegg bryte 45- og 48-nivået og de glidende gjennomsnittene. Grafikk: Tradingview