<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Vendepunktene

Det kan gå mot et vendepunkt i Hovedindeksen på Oslo Børs. I Aker Horizons-aksjen er trenden brutt, og i Tomra-aksjen kan bunnlinjen i den lange, stigende hovedtrenden snart bli testet. 

Hovedindeksen: Det er i ferd med å utvikles en liten dobbel topp-formasjon i hovedchartet. Grafikk: Tradingview
Teknisk analyse

Hovedindeksen på Oslo Børs kan være i ferd med å utvikle en liten dobbel topp-formasjon med halslinje på 1.190-nivået. Ved brudd ned vil det bli utløst signal om at den kan falle til teknisk støtte på 1.175- og 1.153-nivået. Brudd på 50- og 200-dagers glidende gjennomsnitt vil i så fall forsterke signalene. 

Brytes også 1.153-nivået, kan det åpne for et fall ned mot 1.100-nivået, og i så fall vil den stigende hovedtrenden også bli brutt.

Det er en fallende tendens i toppen av RSI-chartet, og det har allerede kommet et brudd på den første positive undertonen. Bruddet på 50-nivået signaliserer lavere stigningstakt og økt sannsynlighet for et fall mot de nevnte nivåene i hovedchartet.

Så lenge den lange positive undertonen i RSI-chartet fortsetter uavbrutt, kan en større korreksjon bli forbigående og kanskje stoppe på 1.153- eller 1.100-nivået.

Nye kjøpssignaler kommer først ved brudd på den tekniske motstanden på 1.218- og 1.240-nivået på stigende omsetning.

Salgssignal i Tomra

På kort sikt er Tomra-aksjen kraftig oversolgt og har snudd litt opp. Ved brudd på den tekniske motstanden på 495-nivået kan det også komme støt opp mot 540-nivået og 200-dagers glidende gjennomsnitt igjen. De må brytes på stigende omsetning for å signalisere videre oppgang mot 620-nivået igjen.

Aksjen har steget jevnt og trutt siden finanskrisen, og siden 2015 har trenden vært brattere. Det har vært nedturer på 30 prosent etterfulgt av tilsvarende oppturer. I skrivende stund har aksjen falt 27 prosent fra toppen, brutt 50- og 200-dagers glidende gjennomsnitt og testet en teknisk støtte på 474-nivået. Brudd på dette nivået vil signalisere at aksjen kan falle til 449-nivået og teste bunnlinjen i den lange stigende hovedtrenden, og kanskje den sterkere, tekniske støtten på 424-nivået. Et trendbrudd kan ikke utelukkes.

Tomra: Aksjen har brutt de glidende snittene og den stigende sekundærtrenden. Grafikk: Tradingview

Trendbrudd

Aker Horizons-aksjen var i ferd med å utvikle en stigende trend, men etter brudd på flere tekniske støttenivåer falt aksjen 37 prosent på to måneder. Det ble også utviklet en hode/skulder-formasjon, med halslinje på 31-nivået. Da den ble brutt, signaliserte det at aksjen kunne falle til 23,50 kroner. 

Siden slutten av oktober og begynnelsen av november varslet fallende trendlinjer i toppen av RSI-chartet en mulig korreksjon. Nå er også 50-dagerssnittet i ferd med å krysse under 200-dagerssnittet og etablere et såkalt dødskryss. 

På kort sikt er RSI oversolgt, noe som kan signalisere en forbigående korreksjon opp igjen mot den tekniske motstanden på 27,50-nivået.

Aker Horizons: Aksjen har falt kraftig og brutt den stigende trenden. Grafikk: Tradingview