<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Solnedgang

Scatec-aksjen har falt 76 prosent fra toppen i januar 2021. Nordic Semiconductor-aksjen har falt 23 prosent siden september i fjor, og det langt fra sikkert at det er bunnen.

Oslo Børs: Hovedindeksen utvikler en fallende sekundærtrend som peker ut av den stigende hovedtrenden. Grafikk: Tradingview
Teknisk analyse

Hovedindeksen på Oslo Børs har brutt den stigende sekundærtrenden og testet bunnen i den lange, stigende hovedtrenden. Nå utvikles det en svakt fallende sekundærtrend som peker ut av hovedtrenden. I tillegg faller 50-dagers glidende gjennomsnitt mot 200-dagerssnittet. Et brudd vil etablere et såkalt dødskryss, som ofte kan forsterke og forlenge et fall.

Det er fallende trendlinjer i toppen av RSI-chartet, og den positive undertonen ble brutt i slutten av januar. RSI ligger også under 50-nivået og i sum kan utviklingen i chartene signalisere at den fallende sekundærtrenden fortsetter og at bunnlinjen i den stigende hovedtrenden kan bli testet igjen ganske snart. Blir det trendbrudd kan hovedindeksen raskt falle til den tekniske støtten 1.100-nivået. Neste tekniske støtte kommer på 1.055-nivået.

For å snu tendensen og unngå et trendbrudd må RSI snu opp igjen og bryte de fallende trendlinjene. Samtidig må hovedindeksen bryte den tekniske motstanden på 1.220-nivået og stige til ny all-time high.

Solaksjen faller og faller

Scatec-aksjen   har falt over 70 prosent fra toppen på 397,60 kroner den 8. januar i fjor (405,20 intradag). De glidende snittene peker nedover og da aksjen brøt den tekniske støtten på 124-nivået signaliserte det at aksjen kunne falle videre til 108 kroner og bunnen fra 20. mars 2020 (coronakrakket). Før det siste fallet hadde aksjen brutt den tekniske støtten på 140-nivået, 160-nivået, 198-nivået, 215-nivået, 235-nivået og 300-nivået. 

Scatec: Aksjen har falt over 70 prosent siden toppen på 397,60 kroner den 8. januar 2021. Grafikk: Tradingview

Før det utviklet aksjen også en litt skjev hode-skulder-formasjon med halslinje på 242-nivået. Da den ble brutt signaliserte det at aksjen kunne falle til 86 kroner. Og det kan meget vel skje før aksjen eventuelt snur opp igjen.

Fortsetter den positive undertonen, og RSI bryter tilbake gjennom 50-nivået og den fallende trendlinjen, kan den fallende trenden gå mot slutten. Nå utvikles det imidlertid også et mulig dødskryss, ved at 50-dagers snittet er i ferd med å falle under 200-dagers snittet. Det er ofte et dårlig signal for den videre utviklingen.

Nærmer seg nytt salgssignal

Nordic Semiconductor-aksjen   har utviklet en rektangelformasjon med bunn på 239 kroner og topp på 315 kroner. Brudd på et av de nivåene vil utløse signal om at aksjen enten kan stige til 376 kroner eller falle til 178 kroner. 

Nordic Semiconductor: Aksjen har falt tilbake mot bunnen i rektangelformasjonen og dødskrysset kan være et faktum. Grafikk: Tradingview

Den fallende trendlinjen i toppen av RSI-chartet legger en demper på utviklingen. RSI ligger også under 50-nivået og signaliserer avtagende stigningstakt. Brytes den positive undertonen er det duket for videre fall. Det er teknisk støtte på 213- og 190-nivået.