<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
Ola Braanaas
Eier og konsernsjef Firda Seafood Group
Foto: Anders Horntvedt
Født1962
BostedGulen
Utdannelse
BransjeSjømat
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2022
Foto: Anders Horntvedt
Nr 104
-4 Plassendring
Se hele listen >
3,80
mrd formue 2022
+5,56 %
Informasjon
Født1962
BostedGulen
Utdannelse
BransjeSjømat
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2022

Braanaas er gründer og eier av Firda Seafood Group, et av de største oppdretts- og fiskeriselskapene i Norge. Konsernet hadde i fjor en konsolidert omsetning på over 1,6 mrd. kr, som er selskapets høyeste noensinne. Bunnlinjen var også solid. Braanaas er kjent som en skarp kritiker av alle former for regulering av bransjen, og i år tok han med seg familien og flyttet til “skatteparadiset” Bø i Vesterålen.

Bakgrunn

Braanaas ble født på Hamar , vokste opp i Bergen og bosatte seg så i Florø. Braanaas arbeidet på oppdrettsanlegget til Svanøy Stiftelse før han startet Firda Settefisk i Norddalsfjorden i 1986.

Den da camping-bosatte Braanaas tok opp et lån, til 21 prosent rente, med mor og far som kausjonister for å starte et settefiskanlegg ved Florø. Dette skulle vise seg å bli en meget vellykket investering, som finansierte starten av selskapet Go-Fish sammen med med Gudmun Strømsnes i 1996. Etter kort tid ble det ett av de største oppdretts- og settefiskselskapene i landet .

Braanaas driver fremdeles Firda Settefisk, og er også eier av tidligere Botnane Fiskeoppdrett i Bremanger oppdrettsvirksomheten er organisert igjennom selskapet Firda Sjøfarmer AS. Gjennom selskapet Firda Seafood AS driver konsernet sin eksportvirksomhet. Braanaas kontrollerer konsernet gjennom morselskapet Firda Seafood Group.

Firda Seafood Group har utviklet seg til å bli et av de største oppdretts- og fiskeriselskapene i Norge. Dette har ført til at Braanaas har blitt en bemidlet mann som kan dyrke andre interesser, som da han i 2005 kjøpte og restaurerte det gamle handelsstedet Skjerjehamn i Gulen.

Braanaas kjøpte også den kontroversielle Olav-statuen Oslo ikke ville ha og flyttet den til Skjerjehamn.

Braanaas var også blant mange i oppdrettsnæringen svært kritisk til forslaget til den såkalte “lakseskatten “ i 2018 og uttalte til Fa.no at han hadde liten tro på forslaget til det regjeringsoppnevnte utvalget hvor havbruksnæringen skulle ilegges en grunnrenteskatt på hele 40 prosent

– Jeg anser forslaget som like lite realistisk som å få politisk gjennomslag for å dyrke bananer på Finnmarksvidda, sa han til avisen.

Kanonresultat for Braanaas

Oppdrettsveteran Ola Braanaas har gjort seg opp stort gjennom sitt heleide Firda Seafood Group. I fjor økte han bunnlinjen med over 35 prosent.

Fra null til milliarder

Også Norges rikeste startet i det små. De har bygget seg opp med kreativitet, mot og enorm stå på-vilje. Og felles for de fleste er at kremmergenene kom til syne i ung alder.

Flytter til Bø etter skattesjokk

Laksemilliardær Ola Braanaas i Firda Seafood raser mot det nye skatteregimet. Nå flytter han til Bø i Vesterålen for å spare 36 millioner kroner i året.

Misfornøyd etter å ha tjent 177 mill.

Ola Braanas har gjennom Firda Seafood blitt blant landets største oppdrettere. I fjor økte resultatet hans kraftig til tross for utfordringer med fiskehelse.

Tar opp kampen om styreplass for fiskemilliardær

Majoritetseierne i Blom Fiskeoppdrett reagerer på at minoritetseier Coast Seafood gikk rettens vei for å stanse styreplass for milliardær Ola Braanaas, uten at de fikk komme til orde.