<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
Bettina Burud
Kiwi-arving og deleier i NorgesGruppen
Foto: Facebook
Født1996
BostedOslo
Utdannelse
BransjeHandel
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.
Foto: Facebook
Nr 369
+6 Plassendring
Se hele listen >
1,30
mrd formue 2022
+18,18 %
Informasjon
Født1996
BostedOslo
Utdannelse
BransjeHandel
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Gjennom selskapet Pett Kjede & Servicekontor står Kirkeng, Navjord og Burud-søsknene for over seks prosent av aksjene i NorgesGruppen. Dagligvarekonsernet hadde en rekordomsetning på 103 mrd. kr i fjor, noe som gav en bunnlinje på 3,9 mrd. kr.