<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
Margaret Boel Garmann
Eier Garmar Holding
Født1955
BostedOslo
Utdannelse
BransjeHotell/Reiseliv
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Administrerende direktør

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2023
Nr 100
-5 Plassendring
Se hele listen >
4,00
mrd formue 2023
-6,98 %
Informasjon
Født1955
BostedOslo
Utdannelse
BransjeHotell/Reiseliv
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Administrerende direktør

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2023

For noen år siden solgte Margaret Boel Garmann sin eierandel i Awilhelmsen. Kontantoppgjøret har i ettertid blitt forvaltet av hennes fetter, Berge Velde Garmann, gjennom selskapet Garmar Holding. Årsresultatet for investeringsselskapet endte i minus i fjor.

Bakgrunn

Margaret Boel Garmann er oppvokst i Oslo og er datter av den nå avdøde skipsrederen Gjert Wilhelmsen. Hun var medeier i det felleseide familieselskapet Awilhelmsen frem til i 2019, da hun solgte seg ut for 3,6 milliarder kroner. 

Det store spranget i familieformuen skjedde i 1969, da Wilhelmsen-familien var med på å etablere Royal Caribbean Cruises, som er blitt en av gigantene innen cruisenæringen. I mange år har Margaret vært regnet som Norges rikeste kvinne. 

Pengene hennes forvaltes gjennom Garmar Holding, hvor hennes fetter Berge Garmann Velde er styreleder, mens Petter Hagelund og Gunnar Rydning og Margaret er styremedlemmer. Hun har aldri vært spesielt aktiv i Awilhelmsen-sammenheng, og i sin tid var hun gift Kierulf. Mannen satt i styre og stell i Awilhelmsen-systemet på hennes vegne. 

Margaret sitter i styret i A. Wilhelmsen Foundation, som blant annet deler ut Sjømannsprisen og gir økonomisk støtte til maritime formål.

Slår tilbake etter tap på 282 millioner

En av Norges rikeste kvinner, Margaret Boel Garmann, tapte 282 millioner kroner i aksje- og obligasjonsmarkedet i fjor. – Har gått veldig mye opp i år, sier styreleder Berge Garmann Velde.

Skipsarving tjente over 300 millioner kroner

Skipsarving Margaret Boel Garmann tjente over 300 millioner kroner i 2021 gjennom investeringsselskapet Gamar, som forvaltes av hennes fetter Berge Garmann Velde.

Beholder alt i fond

En av Norges rikeste kvinner, Margaret Boel Garmann i Oslo, tjente 197 millioner kroner på sin portefølje av aksje- og obligasjonsfond i fjor.

Selger cruiseaksjer for 566 mill.

Awilhelmsen har solgt RCL-aksjer for 68,5 millioner dollar, tilsvarende 566 millioner kroner. Det viser en fersk SEC-filing i USA.

Nær firedobling i RCL

Aksjekursen i cruisekjempen RCL har nesten firedoblet seg siden den bunnet ut i mars.