<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
Erik Must
Investor
Foto: Iván Kverme
Født1943
BostedBærum
UtdannelseSiviløkonom
BransjeFinans
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2022
Foto: Iván Kverme
Nr 18
0 Plassendring
Se hele listen >
13,10
mrd formue 2022
+7,38 %
Informasjon
Født1943
BostedBærum
UtdannelseSiviløkonom
BransjeFinans
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2022

Investeringsselskapet Must, som investor Erik Must kontrollerer sammen med sine to barn Erik Christian og Trine Must, opplevde et historisk godt år i fjor. Bunnlinjen endte på nær seks mrd. kr, og det ble meldt om utbyttefest. Kjemperesultatet skyldes fjorårets kraftige oppgang i Arendals Fossekompani, Kongsberg Gruppen og Borregaard. Siden nyttår er imidlertid førstnevnte ned nær 40 prosent på børs. Også Gyldendal, hvor investoren sitter på en stor post, har falt det siste halvåret. Must, som er en av de største private investorene på Oslo Børs, kan likevel glede seg over et aldri så lite formueshopp. Investoren var i sin tid med å grunnlegge meglerhuset Fondsfinans sammen med Kjell Christian Ulrichsen.

Skattetallene inkluderer registrert ligningsformue og skatt for Erik Must, samt hans barn og barnebarn, Erik Christian Must, Annelise Must, Elise Must og Trine Must.

Bakgrunn

Erik Must er født og oppvokst i Trondheim, før han begynte på økonomistudier ved Handelshøjskolen i København. 

Etter endt skolegang begynte han som læregutt i meglerhuset Hans P. Jeppesen, før veien bar videre til fondsavdelingen i Den norske Creditbank. Der traff han sin senere forretningspartner Kjell Christian Ulrichsen. Duoen har fått litt av æren for utviklingen av det norske kapitalmarkedet på 1970- og 80-tallet, etter de grunnla Fondsfinans. På den tiden var Fondsfinans børsens mektigste meglerhus, og ingen kunne med så stor letthet selge 30–50 prosent av et børsnotert selskap til en engere krets kunder. Utover 1990-tallet mistet Fondsfinans noe av hegemoniet, og i 1996 kjøpte Must ut Ulrichsen. 

Privat har han pløyd fortjenesten fra meglervirksomheten inn i aksjemarkedet, og eier store poster i Arendal Fossekompani, Gyldendal, Glamox, Borregaard og Kongsberg Gruppen. Det er imidlertid ikke alt Erik Must tar i som blir til gull. Han er nest største eier i NHST Media, som sliter med svak lønnsomhet. Erik Must overlot i slutten av 1990-årene det vesentlige av eierinteressene sine til sine to barn, Erik Christian og Trine Must.

Priskollaps rammer REC Silicon

Prisen på superrent silisium til solindustrien stuper. Det skremmer ikke storinvestor Erik Must fra å kjøpe seg opp til REC Silicons 15. største aksjonær. 

Reitan og Tollefsen med gigantisk formueshopp

Odd Reitan og Ivar Tollefsen har hatt en formuesøkning det siste året som ingen andre nordmenn kan matche. De har begge blitt 13 milliarder kroner rikere siden i fjor, tilsvarende et daglig hopp i formuene på 36 millioner kroner.

Våpenkappløpets vinnere

Kongsberg Gruppens aksje har steget solid etter den russiske invasjonen av Ukraina. Dette kommer både offentlige og private aksjonærer til gode.

VECTRON BIOSOLUTIONS

Biotek-gründer Trond Erik (46) håpet på kjempeinntekter med Vectron Biosolutions. Men 14 år etter oppstarten ligger fortsatt overskuddet et par år unna.