<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
Ruth Katharina Mustad Bevreng
Medeier og styremedlem i Mustad Eiendom
Foto: Asmund Hanslien
Født1952
BostedOslo
Utdannelse
BransjeEiendom
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Styrets leder

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2022
Foto: Asmund Hanslien
Nr 46
-9 Plassendring
Se hele listen >
7,35
mrd formue 2022
-2,65 %
Informasjon
Født1952
BostedOslo
Utdannelse
BransjeEiendom
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Styrets leder

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2022

Mustad-konsernet ble i 1997 fordelt på flere arvinger. Ruth Katharina overtok selskapet Mustad Eiendom. Selskapet har 330.000 kvm. eiendom under forvaltning, der det mest kjente bygget er CC Vest i Oslo. Hans Holth Mustad eier på sin side O. Mustad og Søn Eiendom samt Mustad Autoline.

Skattetallene inkluderer registrert formue og skatt for Mustad Bevreng og hennes barn, Tuva Bevreng Kråkenes, Kristin Mustad Bevreng og Axel Mustad.

Bakgrunn

Ruth Katharina Mustad Bevreng (født 23. mars 1952) er en arving og deleier av Mustad Eiendom AS. Da Mustad-konsernet ble delt mellom de tre arvingene i 1997, overtok Ruth Katharina Mustad Bevreng selskapet Mustad Eiendom. Hennes tre barn, Tuva Bevreng Kråkenes, Kristin Mustad Bevreng og Axel M. Mustad sitter på den største delen av eierskapet, mens mor fortsatt er styremedlem og sitter med kontrollen.

I 1989 kunne Mustad åpne kjøpesenteret CC Vest, med 14 000 besøkende allerede under åpningshelgen. Suksessen inspirerte til videre utvidelse og satsing på næringseiendom, og med kjøpet av Granfos Næringspark fra DNB Livsforsikring i 2013 er selskapet i dag blant de ledende eiendomsutviklerne i Lysaker-området.

Mustad Bevreng eier også familiegården Nordre Lunde i Lillehammer sammen med to av barna. Her forvalter en gårdsbestyrer 3.000 mål skog 250 mål dyrket mark, mens Mustad Bevreng og ektemannen Torkell Bevreng tilbringer hverdagene i Oslo. Likevel har hun gjort seg bemerket i lokalområdet gjennom oppkjøp av store tomteareal regulert for bolig for å hindre nedbygging av kulturlandskap.