<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
Marit Hermansen
President i Legeforeningen
Foto: NTB
Født1964
BostedGrue
UtdannelseSpesialist i allmennmedisin
BransjeHelse
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2023
Foto: NTB
Nr 41
-11 Plassendring
Se hele listen >
Informasjon
Født1964
BostedGrue
UtdannelseSpesialist i allmennmedisin
BransjeHelse
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2023

Hermansen ble i fjor gjenvalgt for to nye år som president for Den norske legeforening, et verv hun har hatt siden 2015. Legeforeningens posisjon i samfunnet har tilsynelatende blitt ytterligere styrket under pandemien. 56-åringen er spesialist i allmennmedisin, og har jobbet både som legevaktsjef og kommuneoverlege. Hun har også vært leder i Norsk forening for allmennmedisin, samt sittet i Legeforeningens sentralstyre.