<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
Ragnhild Noer
Høyesterettsdommer
Foto: Norges domstol
Født1959
BostedOslo
UtdannelseJurist
BransjeJus
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.
Foto: Norges domstol
Nr 62
-3 Plassendring
Se hele listen >
Informasjon
Født1959
BostedOslo
UtdannelseJurist
BransjeJus
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Da Høyesterett skulle ansette to nye dommere, var Noer den eneste kvinnelige søkeren, og den daværende lagdommeren leverte på alle punkter og skled rett inn på dommerbenken i landets øverste domstol. Noer kan også vise til omfattende erfaring som bl.a. advokat hos Regjeringsadvokaten, konstituert lagdommer i Gulating lagmannsrett og seniorrådgiver i Miljøverndepartementet.