<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
Ida Hjort Kraby
Advokat i ledergruppen til Regjeringsadvokaten
Foto: Iván Kverme
Født1960
BostedOslo
UtdannelseJurist
BransjeJus
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.
Foto: Iván Kverme
Nr 69
-15 Plassendring
Se hele listen >
Informasjon
Født1960
BostedOslo
UtdannelseJurist
BransjeJus
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

I 1993 begynte Hjort Kraby hos Regjeringsadvokaten, som kan sies å være statens advokatkontor i sivile saker. I dag sitter hun i ledergruppen sammen med fem andre advokater. Hjort Kraby har tidligere vært konsulent og lovrådgiver i Justisdepartementets lovavdeling og dommerfullmektig ved Lofoten sorenskriverembete.

Blinde Lotte Tvedt er advokat hos Regjeringsadvokaten

– Å være en god prosedyreadvokat er i seg selv krevende nok. Å være det uten å kunne se er en stor bragd. Jeg skal ikke nekte for at vi er litt ekstra stolte over å sende Lotte i skranken, sier regjeringsadvokaten om stjerneskuddet Lotte Tvedt.