<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
Bente Johanne Kraugerud
Direktør for Høyesterett
Foto: Norges domstol
Født1974
BostedOslo
UtdannelseJurist
BransjeJus
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.
Foto: Norges domstol
Nr 70
Ny på listen
Se hele listen >
Informasjon
Født1974
BostedOslo
UtdannelseJurist
BransjeJus
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

For snaut et år siden ble Virkes tidligere forhandlingssjef, Bente Johanne Kraugerud, utnevnt til ny direktør i Høyesterett. Kraugerud har bakgrunn som avdelingsdirektør for Justisdepartementets seksjon for personal- og organisasjonsutvikling, og har tidligere vært styreleder i Juristenes utdanningssenter. Hun har også erfaring fra privat advokatvirksomhet og fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.