<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
Kine Elisabeth Steinsvik
Høyesterettsdommer
Foto: Norges domstol
Født1976
BostedOslo
UtdannelseJurist
BransjeJus
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Styremedlem

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2023
Foto: Norges domstol
Nr 64
-3 Plassendring
Se hele listen >
Informasjon
Født1976
BostedOslo
UtdannelseJurist
BransjeJus
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Styremedlem

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2023

Steinsvik er det siste kvinnelige tilskuddet blant høyesterettsdommerne, etter at hun ble utnevnt i statsråd som dommer i Høyesterett i 2019. Hun er også den yngste i dagens stab, bestående av 20 dommere ikledd de karakteristiske svarte kappene med fiolett fløyelsbrem. Hun har tidligere vært lagdommer i Borgarting lagmannsrett og advokat hos Regjeringsadvokaten.