<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
Tone Wilhelmsen Trøen
Stortingspresident (H)
Foto: NTB
Født1966
BostedEidsvoll
UtdannelseBachelor i sykepleie
BransjePolitikk
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2021
Foto: NTB
Nr 15
-4 Plassendring
Se hele listen >
Informasjon
Født1966
BostedEidsvoll
UtdannelseBachelor i sykepleie
BransjePolitikk
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2021

Norges nummer to på den offisielle rangstigen, kun slått av Kongen, havner noe lenger ned når de reelt mektigste skal kåres. Som stortingspresident har Trøen makten til å splitte en eventuell stemmelikhet på Stortinget som med dagens sammensetning må ses på som temmelig usannsynlig. Makten består dermed stort sett i å lede debatten mellom representantene, å lede arbeidet på Stortinget, å påse at konstitusjonelle regler overholdes og å representere Stortinget i offisielle sammenhenger.