<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
Mette I. Wikborg
Departementsråd i Nærings- og fiskeridepartementet
Foto: Heiko Junge
Født1963
BostedOslo
UtdannelseSamfunnsøkonom fra UiO
BransjeOffentlig forvaltning
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Administrerende direktør

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2021
Foto: Heiko Junge
Nr 30
+3 Plassendring
Se hele listen >
Informasjon
Født1963
BostedOslo
UtdannelseSamfunnsøkonom fra UiO
BransjeOffentlig forvaltning
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Administrerende direktør

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2021

Wikborg har hatt ledende stillinger i flere norske departementer, og ble for fire år siden utnevnt til departementsråd i Nærings- og fiskeridepartementet. Dette etter en lang periode som ekspedisjonssjef i samme departement, som bl.a. har ansvaret for statens eierskapsutøvelse i en rekke virksomheter. Samfunnsøkonomen har også tidligere jobbet i Finansdepartementet, McKinsey og ved UiO.