<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
Toril Marie Øie
Høyesterettsjustitiarius
Foto: Høyesterett
Født1960
BostedBærum
UtdannelseJurist fra UiO
BransjeJus
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.
Foto: Høyesterett
Nr 57
-3 Plassendring
Se hele listen >
Informasjon
Født1960
BostedBærum
UtdannelseJurist fra UiO
BransjeJus
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

I 2016 ble Øie historisk som Norges første kvinnelige høyesterettsjustitiarius. Selv om stillingen som leder av den øverste domstolen formelt rangeres som landets fjerde mektigste, etter Kongen, stortingspresidenten og statsministeren, blir makten hennes faktisk betraktet som betydelig mer begrenset, siden hun har begrenset myndighet til å ta viktige beslutninger alene.

Høyesterett skal finne ut hva EØS betyr

Spørsmålet er hvor følsomme også andre rettsområder enn trygderett er for hva EØS betyr for norsk rett, erkjenner høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie.