<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
Anne Kristin Herse
Ass. departementsråd i Justis- og beredskapsdep.
Foto: Regjeringen
Født1959
BostedOslo
UtdannelseJurist
BransjeOffentlig forvaltning
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2023
Foto: Regjeringen
Nr 39
+12 Plassendring
Se hele listen >
Informasjon
Født1959
BostedOslo
UtdannelseJurist
BransjeOffentlig forvaltning
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2023

Etter ulming om overstyring i Justisdepartementet ansatte regjeringen i 2012 ny assisterende departementsråd. Herse er utdannet jurist, og jobbet tidligere som ekspedisjonssjef i sivilavdelingen i samme departement. Før dette arbeidet hun som dommer- og politifullmektig og som advokat i privat advokatfirma. Nå blir spesielt beredskapsjobben stadig viktigere.