<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
Wenche Nistad
Adm. dir i Garantiinstituttet for Eksportkreditt
Foto: Eivind Yggeseth
Født1952
BostedOslo
UtdannelseSiviløkonom fra NHH
BransjeFinans
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2021
Foto: Eivind Yggeseth
Nr 81
-23 Plassendring
Se hele listen >
Informasjon
Født1952
BostedOslo
UtdannelseSiviløkonom fra NHH
BransjeFinans
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2021

Sjefen for det statlige forvaltningsorganet Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) blir stadig mer aktuell i forbindelse med det grønne skiftet. Nylig ble det bestemt at GIEK slås sammen med Eksportkreditt-Norge. Nistad sitter også i styret til børsraketten Quantafuel.

Lukker eksportdøren bak seg

Under Wenche Nistad har GIEK bidratt med over 220 milliarder kroner i kapitaltilgang til bedriftene. Nå sier hun snart takk for seg.