<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
Odd Geir Bekkeli
Administrerende direktør og eier av Salaks.
Privat
Født1946
BostedSalangen
Utdannelse
BransjeSjømat
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2022
Privat
Nr 312
0 Plassendring
Se hele listen >
1,40
mrd formue 2023
-6,67 %
Informasjon
Født1946
BostedSalangen
Utdannelse
BransjeSjømat
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2022

Salaks, som er involvert i hele verdikjeden for produksjon av laks, eies og driftes av Odd Geir Bekkeli med familie. Det første selskapet ble etablert i 1979, og gruppen har vokst siden. Salaks har i dag ti konsesjoner, og nedgangen i år skyldes usikkerheten grunnrenteskatten har medført.