<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Noreco – kjøp!

– For vi snakker om et oljeselskap med lite eksponering mot de kortsiktig svake oljeprisene, understreker analytiker Karl Fredrik Schjøtt-Pedersen i meglerforetaket ABG Sundal Collier.

Riulf Rustad  i Noreco holder orientering i Danmark. Riulf Rustad. Foto: Iván Kverme Foto: Iván Kverme

Tekst: Karl Fredrik Schjøtt-Pedersen, ABG Sundal Collier

Det pågår en storm i oljemarkedet som følge av etterspørselsfrafallet i ly av virusutbruddet. På det verste har trolig den daglige oljeetterspørselen vært 27 millioner fat lavere år over år, og Brent oljepris var under 20 dollar/bbl. Det verste er nok bak oss, men prisfallet og behov for å sikre balansen har medført at oljeselskap drastisk har redusert investeringsbudsjettene for 2020.

79 oljeselskap vi har observert, har redusert sine samlede investeringer med 86 milliarder dollar, eller 29 prosent, av de originale budsjettene.

Kronikkforfatter Karl Fredrik Schjøtt-Pedersen, ABG Sundal Collier

Et selskap som imidlertid har kunnet fokusere på å gjøre gode operasjonelle valg og bygge organisasjonen, er Noreco. Dette skyldes at selskapet har oljeprissikring for resten av inneværende år på 66,8 dollar pr. fat, samt at de har 5,9 millioner fat (vi estimerer 70 prosent av produksjonen) i 2021 på 56,2 dollar fatet og 4,3 millioner fat (vi estimerer 40 prosent av produksjonen) i 2022 på 55,7 dollar fatet. Vi estimerer at selskapet har en fullfinansiert balanse, noe som tillater Noreco å fokusere på å komme styrket igjennom oljekrisen.

Fornuftige strategiske grep

Gjennom sitt kjøp av Shells 36,8 prosent eierandel i det Danske Undergrunnskonsortiet, som ble annonsert høsten 2018, har Noreco gjenoppstått som et betydelig oljeselskap. Pr. årsslutt 2019 hadde selskapet 209 millioner fat 2P-reserver, og vi forventer en daglig produksjon for 2020 på rett rundt 30 tusen fat oljeekvivalenter.

Vi likte rasjonalet rundt transaksjonen, nemlig at Noreco hadde betydelige skattetap i Danmark som nå kan anvendes for å redusere betalbar skatt, samt at det faller innenfor tematikken “eldre felt får nytt liv når store oljeselskaper selger” som eksempelvis Aker BP og Vår Energi har vært ledende innen.

Arbeidet med å videreutvikle eierandelene er pågående, og at nye prosjekter allerede er identifisert, ble reflektert ved den positive reserveerstatningsraten på 177 prosent, som viser at mengde produserbare oljefat økte fra årsslutt 2018 til årsslutt 2019 på tross av produksjon i perioden. Det er imidlertid ikke slik at Noreco står alene i Danmark. Med Total som operatør (43,2 prosent eierskap) og den danske stat som 20 prosent partner gjennom Nordsøfonden, sikres både driftskompetanse og incentiv til regulatorisk stabilitet.

Det er ett større prosjekt pågående, nemlig levetidsforlengelsen på Tyra-feltet. Her har dato for gjenoppstart i midten av 2022 blitt gjentatt så sent som på selskapets førstekvartalsrapport 20 mai, altså etter effektene av covid-19.

En attraktiv oppkjøpskandidat

Når det kommer til aksjekursen, er det i våre øyne overraskende at Noreco gjennom 2020 har falt mer enn selskaper som har betydelig høyere eksponering mot kortsiktig svake oljepriser, da aksjen er ned 37 prosent så langt i år, det samme som– eller mer enn – selskaper som har lite eller ingen oljeprissikring.

På våre estimater inndiskonterer Noreco en oljepris på 45 dollar pr. fat, som er lavere enn selskaper som Aker BP (55 dollar fatet), Equinor (50 dollar fatet) og Lundin Energy (70 dollar fatet). Vi mener Noreco fremstår som en attraktiv oppkjøpskandidat, men gitt den sterke relative posisjonen i et kortsiktig svakt marked, kan de også oppfattes som en naturlig konsolidator. Vi har en kjøpsanbefaling på Noreco, med kursmål på 220 kroner.