<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Trump som doblingskandidat

Folk har mistet troen på Donald Trump som vinner av det amerikanske presidentvalget senere i år. Den sittende presidenten har statistikken mot seg.

Trym Riksen leder for porteføljeforvaltning i Gabler Foto: Privat

I Kapital nummer 1/2020 viste jeg at det amerikanske aksjemarkedet har gjort det mye bedre i valgåret når det sittende presidentpartiet vinner enn når presidentstolen skifter farge. “Betyr det at du vil krysse fingrene for Trump i november?” spurte jeg i januar. Etter et år uten like, og med bare noen måneder igjen til valgkampen, er det på sin plass med en oppdatering.

Lav implisitt sannsynlighet

Lite visste vi ved inngangen til 2020 om hva som lå foran oss. Først kom coronaen, så kom kollapsen i økonomien og aksjemarkedet, deretter etterfulgt av hardere fronter mellom USA og Kina, samtidig som det har vært opptøyer og uro i det amerikanske samfunnet. Det hører med til historien at aksjemarkedet så å si har leget sårene som kom med coronaen, men både sikkerhetspolitikken og uroen i det amerikanske samfunnet gjenstår som utfordringer i mange år fremover.

Fordi det erfaringsvis har gått best i aksjemarkedet når sittende presidentparti vinner valget – kanskje fordi markedet foretrekker politisk status quo fremfor usikkerhet knyttet til ny politisk ledelse – er det interessant å reise spørsmålet om Trumps vinnersjanser til høsten.

Graf Gjest Foto: .

I figuren vises den sittende presidentens vinnersjanse basert på odds i bettingmarkedet. For tiden får du nesten det dobbelte igjen for hver krone du setter på Trump hvis han blir sittende; det vil si at den implisitte sannsynligheten for Trump-seier er omtrent 1/3. I årets første måneder lå sannsynligheten for republikansk seier på godt over 50 prosent; ikke uventet all den tid det er vanlig å anta at sittende parti beholder presidentstolen, spesielt når økonomien og aksjemarkedet viser seg fra sin beste side, som tilfellet var ved utgangen av 2019 og ved inngangen til 2020.

Økonomi overskygger det meste

Selv om bettingmarkedet er noenlunde velfungerende og fungerer som en grei signalgiver i endel spørsmål, er det fornuftig å lete etter alternativ statistikk som enten forkaster eller støtter hypotesen fra veddemålsmarkedet. Hvis vi ser på utfallet av presidentvalg i år hvor det har vært en større børskorreksjon eller resesjon, finner vi et interessant mønster. Siden 1952 har sittende presidentparti tapt i 6 av 6 tilfeller når det var enten en børskorreksjon på minst 20 prosent eller resesjon i valgåret. I 2020 har begge deler – både børskorreksjonen og resesjonen – inntruffet. Selv om aksjemarkedet nesten har hentet seg inn igjen og resesjonen i USA teknisk sett sannsynligvis er over, er det ingen tvil om at uttrykket “it’s the economy, stupid” vil påvirke måten amerikanerne vil på stemme til høsten.

Lav popularitets-score

Når vi går over til et annet område – som er løsrevet fra børs og økonomiske data – nemlig presidentens popularitet, ser det ikke bedre ut for Trump. Meningsmålingsinstituttet Gallup har målt oppslutningen om USAs presidenter i flere tiår. Fra 1940 til i dag har det aldri skjedd at det sittende presidentpartiet har vunnet valget når oppslutningen om presidenten er så lav midtveis i valgåret som den er i år. Trumps oppslutning ligger ifølge Gallup på 38 prosent. Truman vant riktignok i 1948 til tross for en oppslutning på 39 prosent, men ingen andre presidenter har blitt gjenvalgt når oppslutningen lå under 47 prosent.

Historien har ikke blåst den sittende presidentens vei når økonomien og aksjemarkedet har vært like turbulent som i 2020. Trump har heller ikke klart å vinne bred oppslutning blant den jevne amerikaner. Sånn sett er det ikke pussig at bettingmarkedet snudde ryggen til Trump i kjølvannet av coronaen. Den som er uenig i signalene fra veddemålsfolket, har derfor en gyllen mulighet; vinner Trump, dobles pengene hos bookmakerne.