<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Biden på scenen, Trump i kulissene

Etter en opphetet valgkamp som har preget et splittet USA, er Joe Biden utpekt av flere som USAs neste president. Markedene har tatt valgresultatet, og at Trumps forsøk på å bestride valget virker fåfengt, positivt. Nå gjenstår det å se hvordan Biden vil sette sitt preg på markedene.

Kjetil Aga, DNB Asset Management. Foto: Stig B. Fiksdal

Markedene har reagert positivt på at Biden fremstår som en tydelig vinner av valget. Trump har ikke tatt nederlaget like grasiøst som det er kutyme for. Det er dog få som levner tro til at Trumps forsøk på å bestride valgresultatet vil nå noen vei. Først 20. januar, når han vil bli tatt i ed, kan Biden begynne å implementere sin politikk.

Slaget vil stå om senatet

Muligheten for at Biden får med seg et demokratisk flertall i Senatet ser liten ut. Uten flertall i Senatet vil det være vanskeligere for Biden å reversere Trumps politikk og gjennomføre de politiske planene han har. Markedene har gått mye på at de store skatteøkningene, samt helse-, teknologi- og klimarelaterte reguleringer, trolig uteblir.

I en tid preget av coronavirus og økonomiske utfordringer vil det være behov for en ekspansiv finanspolitikk. Mulighetene for store finanspolitiske pakker er nok betydelig mindre uten et samlet demokratisk flertall. Med moderate kandidater på begge sider tror jeg at det vil være rom for å bli enig i Senatet.

Høyere klimaambisjoner: Joe Biden, USAs neste president. Foto: AP/NTB

Positivt marked for sykliske aksjer

Med et fragmentert politisk landskap er det mindre sannsynlighet for store sektorrotasjoner, da de store pakkene – skatteendringene eller reguleringsendringene – trolig uteblir. Med videre forbedring i amerikansk økonomi tror vi at sykliske vekstaksjer vil fortsette å gjøre det bra. Delvis som følge av dette har vi overvektet sykliske aksjesektorer som industri, materialer og syklisk konsum i våre porteføljer.

Mer ambisiøse klimamål

Biden har løftet frem klimaendringer som et hovedområde han vil jobbe for. Vi vil nok se mer ambisiøse klimamål og et ønske om å dreie amerikansk økonomi, investeringer og jobber i en mer miljøvennlig retning. Utfordringen for Biden ligger også her i hvor omfattende tiltak og investeringer han vil få igjennom hvis han mangler flertall i Senatet.

Teknologisektoren har gjort det svakt etter valget som følge av frykt for mer reguleringer og økte skatter. Også her spørs det hvor mye endringer man kan vente seg hvis republikanerne har kontroll i Senatet.

Vi vil nok gradvis få et klarere bilde av hva vi har i vente under Biden-administrasjonen. Teamet til Biden er i full sving med å planlegge overgangen. Uavhengig av hva det økonomiske og politiske utfallet blir håper jeg Biden vil virke samlende, både for Amerika og resten av verden. På lang sikt er det noe vi alle er tjent med, økonomisk og sosialt.