<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

"Stump røyken", ellers får du ikke lån

Bærekraftige selskaper er attraktive for oss kredittinvestorer, ikke minst etter Covid-19-krisen. Men generell bransjeekskludering og grønne obligasjoner er ikke nok. Det kreves et helhetlig perspektiv og konstruktive dialoger, skriver Carnegie Fonders renteforvalter Mona Stenmark.

Mona Stenmark, Carnegie Fonder

Selv for oss renteforvaltere var 2020 et eksepsjonelt år. Året begynte med et sterkt kredittmarked og høy etterspørsel hos investorer, men da viruset spredde seg raskt utenfor Kina, kom turbulensen. Kredittmarkedet opplevde en drastisk kurskorreksjon. I vår stabiliserte imidlertid kursene seg, og mai og juni var preget av høy markedsaktivitet og strammere kredittmarginer. I for eksempel Sverige lanserte Riksbanken et QE-program som gradvis ble økt til 700 milliarder kroner.

Godkjenning og distribusjon av vaksiner mot slutten av året bidro til å snu sentimentet, og etter en periode med omveltninger og rystelser sluttet 2020 med positivt fortegn. Forhåpentligvis vil akselerert vaksineringstakt og fortsatte stimuleringstiltak gjøre at 2021 får en god start.

Grønne begreper må romme mer

Det er en utfordring at vi for tiden befinner oss i et lavrentemiljø. Men sterke og stabile selskaper og bærekraftfokus er en attraktiv kombinasjon, og trolig er forutsetningene gode for å oppnå pen avkastning over tid. Jo visst høres “bærekraftfokus” ut som en klisjé. Det er trist at et så viktig uttrykk begynner å bli både utslitt og utvannet. Vis meg den fondsforvalteren eller større investoren som ikke kaller seg bærekraftig og ansvarlig!

Jeg er en av dem som gjerne investerer i grønne obligasjoner som øremerker kapital til bærekraftige prosjekter, for eksempel vindmølleparker eller energieffektive eiendommer. Men for meg er det enda viktigere at selskapet – i tillegg til det grønne prosjektet – også legger ned et solid bærekraftarbeid for virksomheten som helhet. Ellers vil det være som å gi ekstra penger til tenåringen din fordi hun eller han ønsker å bli medlem av et treningssenter, samtidig som ukentlige lommepenger går til røyk.

Det er viktig med helhetsperspektiv, enten du er tenåringsforelder eller obligasjonsforvalter.

Det er også altfor enkelt å kalle seg bærekraftig bare fordi man ekskluderer visse bransjer. Selvfølgelig ekskluderer jeg også verstingene fra fondene mine, ganske enkelt fordi jeg ikke har tro på produktene og forretningsmodellene deres på lang sikt. Og jeg ønsker ikke å finansiere selskaper som ikke tar ansvar.

Men i tillegg til ekskludering kan jeg som kredittinvestor, det vil si långiver, også stille krav. Så stump røyken, ellers blir det ingen penger!

Får til endringer

Blant annet arbeider vi i Carnegie Fonder for en mer bærekraftig utvikling i kraftbransjen. I senere år har vi for eksempel hatt en vellykket dialog med Stockholm Exergi, som forsyner hovedstaden med fjernvarme, og argumentert for at de bør gå over til fornybar energi så raskt som mulig. Og plutselig skjedde det: Stockholm Exergi avviklet det siste kullfyrte varmeanlegget allerede i 2020, noe som var tidligere enn forventet. Dette var selvfølgelig ikke bare vår fortjeneste, men jeg vil påstå at dialogen vår med ledelsen var viktig.

Covid-19 har vist hvor følsom verdensøkonomien og samfunnet vårt er – ikke minst Sverige. Samtidig har pandemien styrket oss i oppfatningen av at veldrevne selskaper med velprøvde forretningsmodeller ikke bare takler kriser, men til og med kommer sterkere ut av dem.

Slike langsiktige selskaper er ofte bærekraftige, og jeg vil gjerne støtte dem og profittere på dem ved å investere i selskapsobligasjonene deres. Uten røyk.