<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Folkeaksjen Kahoot! skal bli voksen – hva nå?

I det norske aksjemarkedet finnes det få aksjer med samme fart som Kahoot!. Siden hovednoteringen i vår har Kahoot!-aksjen i snitt vært omsatt for mer enn DNB-aksjen, på tross av at DNB er ti ganger større målt etter markedsverdi. 

Ser på Kahoot!: Lars Peder Kallar Devold i Kepler Cheuvreux mener det er to ting som gir grunn til å se på investeringscaset med nye øyne Foto: Privat

Gjestekommentar av Lars Peder Kallar Devold i Kepler Cheuvreux

Dessuten er aksjen rutinemessig blant Nordnets tre mest handlede. Med en 180-dagers beta på 1,79 er aksjen mer volatil enn ESG- og råvareaksjer som Vow (Scanship), REC og Scatec.

Kahoot! er et software-as-a-service (SaaS)-selskap med en abonnementsbasert forretningsmodell, noe som ikke gir umiddelbare assosiasjoner til volatilitet. Volatiliteten i aksjen kan i stor grad forklares av høy selskapsprising: Kahoot! verdsettes til 12 ganger forventet omsetning i 2023, mot Nasdaq-indeksen på 3,3 for samme periode.

Investorenes oppmerksomhet har hittil vært på Kahoots quizbaserte læringsplattform og hvor mange man kan få til å betale for denne. Med det som utgangspunkt har det tidvis vært krevende å regne hjem topp- og bunnlinje til å forsvare nivåene aksjen har handlet på. Som følge har små overraskelser gitt store utslag. Det så vi senest i juli, da aksjen falt 26 prosent på dagen etter en oppdatering, mye på grunn av skuffende veksttall.

To ting gir grunn til å se på investeringscaset med nye øyne: erfaringene under pandemien, og utvidelsen av Kahoot!s produktportefølje.

Den kommende supersyklusen i utdannelsesteknologi

Under fjorårets nedstengning fortsatte undervisningen – men mer i navnet enn i gavnet. Vi har sett på studier og snakket med lærere i Europa, og vår foreløpige konklusjon er at undervisning i denne perioden i liten grad førte til faktisk læring. Nasjonale barneskoleprøver i Nederland før og etter lockdown viser et læringshull som korresponderer med de åtte ukene elevene hadde vært hjemme. En undersøkelse av ILO viser at bedrifter, særlig de små, opplevde store utfordringer med onboarding og opplæring av de ansatte.

Tapt læring er dyrt for samfunnet. Simuleringer gjort av Verdensbanken viser at fem måneder med stengte skoler kan koste verdenssamfunnet så mye som ti tusen milliarder dollar. En annen urovekkende konsekvens av nedstengningen er at svakere elever, gjerne de med mindre ressurssterke foreldre, har falt enda lenger bak i løypa.

Pandemien har avdekket store sårbarheter i utdannelsessystemene våre. Å ikke ha teknologien på plass for læring hjemmefra utgjør en enorm økonomisk risiko. Derfor tror vi på sterk investeringsvilje og en kommende supersyklus i utdannelsesteknologi. Vi ser for oss en årlig vekst på elleve prosent, eller rundt det dobbelte av utdannelsesmarkedet for øvrig. I 2030 tror vi markedet vil være verdt over 600 milliarder dollar, med Kahoot!s adresserbare andel på litt under halvparten av dette (se graf).

Foto: Kepler Cheuvreux

Kahoot! er på rett sted til rett tid

Kahoot! har sterke kort på hånden, og vil kunne ta en stor bit av denne kaken om kortene spilles riktig. Kahoot! er en verdenskjent merkevare og et produkt som brukes gjennom hele individets utdannelsesløp, fra skoleverket og ut i etterutdannelse. Selskapet slår sine nærmeste konkurrenter på nedlastingstall.

Etter en rekke oppkjøp de siste årene har selskapet nå også produkter som svarer på de utfordringene samfunnet har sett under pandemien. Amerikanske Clevers plattform letter kommunikasjonen mellom de ulike datasystemene skoleverket bruker. Danske Actimo og norske Motimate løser sentrale problemer bedrifter har hatt med motivasjon, kulturbygging og opplæring i hybride arbeidsmodeller. Med Kahoot!s merkevare kan disse lokale suksesshistoriene skaleres og tas globalt.

Tross høy prising handles Kahoot! nå til en rabatt mot amerikanske SaaS-selskaper når prisingen sees mot forventet vekst og lønnsomhet. Dette er relevant, da selskapet nå har mye av sin virksomhet der, og lenge har snakket åpent om en mulig dobbeltnotering i USA.

Brikkene er altså på plass for Kahoot! til å gå inn i en ny fase. Men en må regne med voksesmerter, og det er mye som kan gå galt. Uansett endepunkt kan nok aksjonærene  forvente en ruglete ferd fremover. Nå rir mye på om Kahoot!s ledelse kan få alle bitene av selskapet til å fungere sammen – og det før den unike markedsmuligheten deres forsvinner.