<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Lakseprisinflasjon?

Gjennom 2020 og 2021 har vi sett at laksen har blitt solgt gjennom nye kanaler, hvilket har skapt en større bredde i salget. Amerikanerne virker nå å være mer likegyldige om laksen konsumeres ute eller hjemme. Dette har sannsynligvis bidratt til at den norske lakseprisen i januar 2022 er signifikant høyere enn hva den var for ett år siden.

Christian Nordby, Kepler Cheuvreux. Foto: Kepler Cheuvreux

Gjestekommentar: Christian Nordby i Kepler Cheuvreux

Lakseprisen regnet i norske kroner er altså signifikant høyere enn for ett år tilbake i tid (70 kroner pr. kilo mot 44 kroner pr. kilo), selv om norsk eksportvolum er tilnærmet uendret i samme periode. De høye prisene går rett på bunnlinjen til de norske oppdrettsselskapene og gir vesentlig bedre lønnsomhet. Et relevant spørsmål er om de nye salgskanalene er eneste faktor for høyere etterspørsel, eller hva som faktisk har drevet denne voldsomme veksten. Vi tror det er en kombinasjon av tre faktorer som vi vil forklare under.

1. Nye kanaler

Det sies at beste kur mot lave priser er nettopp lave priser. Det virker nemlig slik at prisnedgangen som kom på laks gjennom 2020 og 2021 har gjort at laksen har kommet på flere middagsbord og at flere har blitt vant til å tilbrede laks hjemme. Fokus på sunne råvarer i en ellers kjedelig tid har muligens gjort at flere har eksperimentert rundt middagsbordet. Vi så for eksempel at mot slutten av lockdown runde to, i april 2021, at globale Google-søk for laks steg med 21 prosent. Det virker tydelig at mange nye konsumenter har tatt til seg kunnskap for hvordan man skal tilberede produktet hjemme.

2. Strammere marked

I henhold til Kontali slaktet man 17 prosent mer laks, globalt sett, i førstekvartal i 2021 målt mot samme periode året før. Det store tilbudet av fisk hadde åpenbart en negativ påvirkning på lakseprisen i en periode da verden var stengt ned. I førstekvartal inneværende år ser vi at den globale slakteveksten er forventet å bli på minus ni prosent, hovedsakelig drevet av Chile, der det antas 20 prosent lavere slaktevolumer. Selv om den skarpeste negative årsveksten forventes å være i dette kvartalet, så forventes volumene å være sesongmessig enda lavere i andrekvartal. Dette tilsier at prisene bør kunne bli enda høyere over de neste månedene.

3. Matvareinflasjon

Inflasjon har vært et tema over en viss tid, og matprisene er også økende. Vi ser at priser på kylling, biff, svin, fisk, soya, hvete og det meste annet er opp i størrelsesorden 20–30 prosent. Alt annet likt fører dette til at laks blir relativt sett mindre dyrt, hvilket igjen presser opp etterspørselen etter laks. De høye matvareprisene vil også føre til at fôrkostnaden for laksen stiger noe i løpet av 2022, men vår tese her er at ettersom det er et globalt løft i matvareprisene, vil dette bli kompensert for av økte laksepriser. Som konklusjon kan vi si at laksemarkedet ser usedvanlig bra ut preget av høy etterspørsel og moderat tilbud. Dette presser prisen for laks opp, hvilket igjen vil gi rekordinntjening for lakseselskapene i 2022. Trikset for hvert enkelt selskap blir å unngå sykdom og dermed ha kontroll på kostnadene.

Som konklusjon kan vi si at laksemarkedet ser usedvanlig bra ut preget av høy etterspørsel og moderat tilbud. Dette presser prisen for laks opp, hvilket igjen vil gi rekordinntjening for lakseselskapene i 2022

456 ord: 

Oslo Børs er på ingen måte friskmeldt, tross en fortsatt råsterk oljepris som stadig kryper nærmere hundre dollar fatet og som sikrer en rekke av de aller største børsselskapene målt etter markedsverdi eventyrlige kontantstrømmer. For siste uke er hovedindeksen ned med halvannen prosent, som gir en nedgang siden årsskiftet på rundt 0,6 prosent. Igjen er det et ubehagelig makroøkonomiske bakteppe som stresser investorene, inflasjonstallene verden over viser ingen tegn til å avta, tvert om, noe som i sin tur gir klare føringer om at det ligger flerfoldige renteøkninger i løypa fremover. I Norge advarer nå sentralbanksjef Øystein Olsen om faren ved en forestående pris- og lønnsspiral, slik man så på deler av 70-og 80 tallet, og som i sin tur medførte at sentralbanken på midten av 1980-tallet måtte devaluere kronekursen. Handelsbanken Capital Markets spår nå at sentralbanken vil heve rentebanen ved sitt neste mars-møte, nettopp i ly av de sterke prisimpulsene som slår inn mot norsk økonomi, og som ikke synes å ville avta med det første. Også for de kommende uker blir investorene forsiktig i sin børsadferd, til tross for at optimismen råder blant norske analytikere når de i snitt forventer en klar inntjeningsvekst blant selskapene på Oslo Børs.          

Internasjonalt ser man at til nå ganske så optimistiske investeringsbanker velger flere av dem å ta ned sine børsanslag for inneværende år. Goldman Sachs mener det fortsatt ligger an til høyere gjennomsnittlige børskurser i USA ved utgangen av 2022 enn hva man ser i dag, men i en ny strategirapport tas tidligere prognoser ned. Friske selskapsmultipler, flere kommende renteøkninger og globale verdiforsyningskjeder som fortsatt ikke fungerer optimalt etter pandemien er alle med på å begrense børspotensielt, advarer banken nå mot. Bank Of America tror den ledende børsindeksen S&P 500 vil ligge på rundt 4.600 poeng ved årsskiftet, som bare en vel fem prosent over dagens indeksnivå. Av konkrete anbefalinger mener banken investorene vil høste kursgevinster i aksjer innenfor energi- og finanssektoren, støttet av henholdsvis råsterke råvarepriser og bedrede rentemarginer.

på Oslo børs forventer vi en ny uke med svake børskurser. I flere større selskper, som i oljeserviceselekpet Subsea 7 der et stort flertall av analytikere spår kurser klart over dagens nivåer, er den daglige omsetningen på bare få uiuker skrumpet kraftig inn. Dette illustrerer godt atskrumpet merkbarti nn. nå fortsstt Investorene er altså 

Resultatsesongen er nå mer eller mindre over, som ofte bidrar til perioder med forholdsvis lav børsaktivitet. Derfor forventer vi en børsuke med relativt lav annenhåndsomsetning Det tror vi også