<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Gull i grønne bygg?

Byggebransjen står overfor store omveltninger og muligheter når bygningsmassen skal bli grønnere. EUs “Renovation Wave”-strategi, og nå stigende energipriser, fremskynder utviklingen.

Ivar Harstveit, Delphi Fondene. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

Gjestekommentar: Ivar Harstveit i Delphi Fondene

De lange linjene for EUs “Renovation Wave” ble fremlagt i oktober 2020. Hovedformålet med programmet er å doble antall bygg som blir totalrenovert fra en opptil to prosent av bygningsmassen årlig. Utgangspunktet er heller ikke lite, ettersom det i EU ble brukt 420 milliarder euro på oppgradering av bygg i 2020. På slutten av fjoråret kom den europeiske kommisjonen med et nytt utkast. Det reviderte direktivet krever at alle nybygg og større oppgraderinger må være netto nullutslippsbygg innen 2040. I tillegg skal energisertifisering standardiseres på tvers av EU, og det skal introduseres minimumsstandarder for energibruk i eksisterende bygg.

Energityv

En av grunnene til at EU ønsker å modernisere bygningsmassen er at man vil få ned klimagassutslipp, og ligge i rute til å bli klimanøytrale innen 2050. Totalt står denne sektoren for 40 prosent av energiforbruket i EU, og 36 prosent av klimagassutslippene. Direktivet vil foruten boligbygg også gjelde næringsbygg samt offentlige bygg som skoler og sykehus. I det reviderte forslaget kreves det at bygg med energimerking G (minst energieffektive), oppgraderes til klasse F innen 2030, og klasse E innen 2033. For å fasilitere dette er det avsatt rundt 70 milliarder euro som skal støtte lavinntektsboligoppgraderinger mellom 2025 og 2032.

“Stars aligned”

Skal renoveringstakten økes fra en til to prosent på sikt, vil dette bidra til kraftig vekst i byggenæringen. I tillegg til EUs initiativ ser man at økte strømpriser gjør at interessen for energieffektiviseringstiltak som etterisolering og installering av varmepumper har økt kraftig. Med siste tids geopolitiske utvikling ser man også et europeisk ønske om å bli mindre avhengig av russisk gass. Dermed er “stars aligned” for sterk inntjeningsvekst i aksjer med eksponering mot denne trenden. I Europa finner vi flere selskaper som er “champions” innen sitt felt på byggevarer og energieffektivisering.

Mye gull

Kombinasjonen av attraktive sluttmarkeder og veldrevne selskaper kan være “gull” for investorer. Noen av de vi kan trekke frem er svenske Nibe og Lindab. Nibe har hovedvirksomhet innen varmepumper, mens Lindab tilbyr energieffektive ventilasjonsløsninger. Et annet eksempel er den irske isolasjonsprodusenten Kingspan. Renoveringsbølgen går også hånd i hånd med elektrifisering, hvor man kan trekke frem Schneider Electric, som er en stor aktør innen alt av lavspenningsutstyr. Foruten å lete etter aksjer med gode trender fokuserer vi særlig på selskapets historikk, marginer, samt at prisingen er fornuftig.

Delphi og grønne bygg

Kort oppsummert er grønne bygg en megatrend som vil vedvare i mange år. Dette er bare en av flere grønne trender vi i Delphi bruker mye tid på. Foruten at vi finner grønne innslag i våre fond Delphi Global, Europe, Norge og Nordic, har vi også et dedikert artikkel 9-fond. Delphi Green Trends investerer i selskaper med inntekter knyttet til temaer som fornybar energi, sirkulær økonomi, grønne bygninger og infrastruktur, grønn mobilitet eller bærekraftige økosystemer og jordbruk.