<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Investeringer i inflasjonstiden

Mange av dagens investorer har ikke annen erfaring med inflasjon enn at de har lest om det. Inflasjonen har vært fallende i mer enn 40 år, og har ligget på pluss minus et par prosent årlig i 30 år. Da er det ikke så rart at inflasjonsbekymringer ikke har preget investorers hverdager.

Petter Berge Foto: New Normal Group

Gjestekommentar: Petter Berge, styreleder New Normal Group

Og – det er langt viktigere at den nært beslektede renten har ligget tilsvarende lavt. Styringsrenten fra Norges Bank har vært godt under to prosent i mer enn ti år, og til dels tendert mot null. Realrenten, innskuddsrente fratrukket inflasjonen, har stort sett vært negativ i samme periode.

Rentefesten ved veis ende   

Investorer har lenge levd i en verden med gratis penger og stabile priser. Med kraftig øket effektivitet og vekst i de fleste deler av økonomien, takket være for eksempel digitalisering og globalisering, så har strategi vært enkelt: Ikke sett pengene i banken, ikke lån ut for mye penger, kjøp aksjer og ellers ikke lag for mye styr. Eller Oljefondet, som det også kalles. Med eiendom belånt til over pipa, og fredag og mandag på hytta, så var vel det tiåret på plass.

Men hvor lenge var vel Adam i Paradis? Der er for så vidt kildene litt uenige, men ifølge 1100-tallsteologen Honorius av Autun og hans sikkert utmerkede Elucidarium, var det snakk om mellom tre til fire timer. Og det er jo ikke lenge for en fyr som levde i mer enn 900 år. For bibelske Adam og Eva var det som kjent et eple som ble slutten på de gode tidene, selv om Helsedirektoratet ikke har lagt stor vekt på det i sine kostråd. Denne gang var det dog Statistisk sentralbyrå som avlyste festen, den 10. august, ved å fortelle at inflasjonen i juli steg til en årstakt på 6,7 prosent. Vi skal tilbake til 1988 for å se den slags.

Statsministeren skal “stramme til” i økonomien (selv om det er uklart om det betyr å bruke mindre eller skatte mer), finansministeren er bekymret for at Jan Johnsen ikke skal bygge garasje (hæ?), og Norges Bank varsler renteøkninger som fort tar oss tilbake til finanskrisen i 2008. Og hva gjør man som investor i en slik verden?

Obligasjoner? 

De fleste obligasjoner gjør det dårlig når renten stiger, det er ren matte, (og ja, man kan tape i bøtter og spann på statsobligasjoner). Det finnes obligasjoner med inflasjonsjustert avkastning, men de er mest nyttige når inflasjonen stiger – ikke etterpå. Ref. “huset brenner, skal vi tegne forsikring?”. Penger i banken? Neppe, husk at rentemargin er marginen til banken, ikke til investor. Eiendom er ingen vinner med stigende rente, dyrere boliglån gjør ikke huset mer verdt. Gull er populært, men kanskje mest hos de som har mye hermetikk og jodtabletter i boden. Gullbarrer i safen skaper ikke nye baby-barrer, beklager.

Det går an å trade på inflasjon, gjennom mange typer opsjoner, futures og swap-kontrakter, men det kan være dyrt og veldig krevende. Uten å ha detaljregnet på det mistenker jeg at Vikinglotto har bedre forventet avkastning.

Og så aksjer, da 

Stigende rente kan være dårlig for aksjer, fordi avkastningen på alternativer blir høyere. Men på den annen side kan bedrifter ofte kompensere for høyere kostnader med høyere priser. Forskningen er ikke entydig på hvordan aksjemarkedene gjør det med høy inflasjon, selv om det heller litt mot svakere resultater i sum. Det kan derimot være store forskjeller på hvordan forskjellige typer aksjer gjør det. Vekstaksjer, hvor inntektene ligger i fremtiden, kan gjøre det svakere, mens verdiaksjer (hvor verdiene ligger i løpende inntjening eller på balansen) kan være mindre påvirket.

I sum; kanskje enda litt mer som Oljefondet? Sektorrotasjon fra vekst til verdi i aksjer kan være litt sent, og dette er neppe tiden for å låne mer til eiendom. Men kanskje ikke både fredag og mandag på hytta?