<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Investeringer i inflasjonstiden

Mange av dagens investorer har ikke annen erfaring med inflasjon enn at de har lest om det. Inflasjonen har vært fallende i mer enn 40 år, og har ligget på pluss minus et par prosent årlig i 30 år. Da er det ikke så rart at inflasjonsbekymringer ikke har preget investorers hverdager.

Petter Berge Foto: New Normal Group

Gjestekommentar: Petter Berge, styreleder New Normal Group

Og – det er langt viktigere at den nært beslektede renten har ligget tilsvarende lavt. Styringsrenten fra Norges Bank har vært godt under to prosent i mer enn ti år, og til dels tendert mot null. Realrenten, innskuddsrente fratrukket inflasjonen, har stort sett vært negativ i samme periode.

Registrer deg

Registrer deg gratis for å lese saken.

Ved å fortsette aksepterer du våre brukervilkår og personvernserklæring