<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Veksten er tilbake – men hva med de gamle kraftavtalene?

Scatecs forretningsmodell består i å bygge og eie kraftproduksjon i fremvoksende økonomier, primært med langsiktige avtaler på pris og statlige motparter. Så lenge de statlige motpartene klarer å overholde forpliktelsene sine overfor Scatec, er det normalt lite variasjon i inntjeningen og således verdien av anleggene.

Foto: Scatec

Gjestekommentar: Magnus Melvær Rasmussen, analytiker i Kepler Chevreux

Positiv: Analytiker Magnus Melvær Rasmussen i Kepler Chevreux tror at sammen med et bedre sentiment drevet av inntjening fra nye prosjekter vil det kunne gi bedre prising for Scatec fremover. Foto: Iván Kverme

2022 har imidlertid bragt økt usikkerhet i fremvoksende økonomier, og dermed økt motpartsrisikoen for  Scatec   . Ukraina var først ute med å redusere betalinger, etter den russiske invasjonen. Men 2022 har skapt økte problemer også for andre, ettersom priser på energi og mat har skutt ytterligere i været, delvis også drevet av krigen i Ukraina. Videre har økte amerikanske renter og en sterkere dollar skapt problemer for fremvoksende økonomier med høy dollargjeld.

Stigende kredittpåslag

Honduras har annonsert at de vil reforhandle alle kraftavtaler, etter at Scatec   allerede har slitt med forsinkede betalinger. Argentina har inflasjon og styringsrente på rundt 70 prosent. Verdens største importør av hvete, Egypt, og med gjeld nesten på størrelse med BNP, er et av Scatec   sine viktigste markeder både hva gjelder produserende anlegg og fremtidige investeringer.

Ved økt risiko skal avkastningskravet opp, og verdien av anleggene ned. Noen vil argumentere for en diversifiseringseffekt mellom landene, men vi mener korrelasjonen mellom landene er høy, da mange sliter med sterk dollar og økte priser på energi og mat. Bloombergs indeks for kredittpåslag for statsobligasjoner i dollar for fremvoksende økonomier kan gi en indikasjon. Den er i år opp med omtrent ett prosentpoeng, etter å ha kommet ned ett prosentpoeng over sommeren. Vi har også justert opp risikopåslaget for våre egenkapitalavkastningskrav for prosjektene til Scatec   med omtrent et prosentpoeng, noe som reduserer verdien av dagens produserende anlegg med rundt ti kroner pr. aksje.

Vekstforventninger viktig for aksjekursen   

Svingningen i aksjekursen til Scatec   har stort sett vært drevet av endringer i vekstforventninger, eller annonseringer rundt nye prosjekter. Etter et par år med mildt sagt skuffende prosjektutvikling har Scatec   nå fått flyttet et par prosjekter inn i byggefasen som vil gi den første betydningsfulle inntjeningen fra utbygging siden våren 2020, med totalt 8,9 milliarder kroner i kontraktsverdi.

Svingningen i aksjekursen til Scatec har stort sett vært drevet av endringer i vekstforventninger, eller annonseringer rundt nye prosjekter.

Vi tror markedet vil være villig til å prise inn mer vekst inn i neste år om Scatec   på tross av kostnadsinflasjonen begynner å levere inntjening på prosjektene som nå starter byggeprosessen. Den videre vekststoryen henger imidlertid fortsatt litt i det blå, etter at markedet i løpet av 2021 fullstendig mistet troen på at selskapet kan nå målet på 15GW i 2025. Selskapet skal nå holde kapitalmarkedsdag i september, hvor nye mål skal annonseres.

Forhåpentligvis kan kapitalmarkedsdagen være med på å tegne opp en retning for hvor selskapet skal, der man får en kredibel story man kan legge til grunn ved en verdsettelse. Sammen med et bedre sentiment drevet av inntjening fra nye prosjekter har vi tro på bedre prising for Scatec   fremover. Den virkelige jokeren er noen enorme ammoniakkprosjekter, med kraftbehov som potensielt overgår hele selskapets nåværende portefølje. En mulig forverring av tilstanden i fremvoksende økonomier kan imidlertid skygge for operasjonell fremgang i Scatec   .

Sammen med et bedre sentiment drevet av inntjening fra nye prosjekter har vi tro på bedre prising for Scatec fremover. Den virkelige jokeren er noen enorme ammoniakkprosjekter, med kraftbehov som potensielt overgår hele selskapets nåværende portefølje.

Grafikk: Kapital