<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Solen skinner på REC Silicon

Etter år med nedstengelser ved sitt viktigste anlegg, overkapasitet i markedet og lave priser ser bildet nå helt annerledes ut for REC Silicon. Politiske initiativer, raskt voksende etterspørsel etter solenergi og ambisiøse eiere har banet vei for gjenåpning. Mulighetene er mange, og inntjeningspotensialet er stort. REC Silicon går en lys fremtid i møte.

REC Silicons silisiumfabrikk i Moses Lake, USA Foto: Christer Teigen

Gjestekommentar:  Gard Aarvik, analytiker i Pareto Securities

Analytiker Gard Aarvik i Pareto Securities Ola Alsberg/Pareto Securities

Med enorm vekst for installasjoner av solceller de siste tiårene ble det gjort store investeringer i produksjonskapasitet av polysilisium i Kina. Tilbudet ble for stort, og med billig kullkraft som innsatsfaktor, samt handelsbarrierer og tariffer, ble kineserne de eneste konkurransedyktige aktørene i markedet. REC SiliconRec, som produserer avanserte silisiummaterialer og leverer høykvalitets polysilisium og silisiumgasser til sol- og semiconductor-industrier globalt, måtte i 2019 stenge ned all produksjon ved anlegget i Moses Lake. Pengene til REC SiliconRec rant sakte, men sikkert ut, og fremtiden var usikker. Nå, noen år etter, er bildet et helt annet.

Politisk push og høy etterspørsel

Det var tegn til bedring allerede i 2020 med Aker   på eiersiden, innskytelse av frisk kapital og partnerskapsavtaler. Etterspørselen etter solcelleinstallasjoner globalt økte mer enn ventet, og prisene på polysilisium begynte å stige igjen. Samtidig begynte flere initiativer rundt oppbygging av fulle verdikjeder i solindustrien utenfor Kina å nå overflaten. Det er ikke ønskelig å være for avhengig av enkeltland i en global industri. Strengere krav om renere produksjon av solcellen i seg selv er blitt viktigere. Der stiller REC SiliconRec sterkt med sin produksjon drevet av vannkraft og sin FBR-teknologi som kun bruker ti prosent av energien sammenlignet med den tradisjonelle Siemens-teknologien i fremstillingen av polysilisium. Arbeidsforholdene og -kraften til flere kinesiske aktører har også blitt kritisert, hvilket gjør at flere nasjoner og selskaper i økende grad ser mot selskaper som REC SiliconRec.

Hanwha Solutions, en sør-koreansk solcelle- og -modulprodusent, kom med ytterligere kapitalinnskytelser i 2021 og sitter nå på en tredjedel av aksjene etter å ha kjøpt hele Akers eierpost. Deres ønske om å bygge opp en full verdikjede innenfor sol i USA har styrket utsiktene ytterligere. Likevel er det de politiske initiativene vi har sett i 2022 som nok er viktigst av alt. RePowerEU og energikrise har drastisk økt etterspørselen etter solenergi. President Bidens klimaavtale som inngår i “Inflation Reduction Act” sørger for direkte skattelette for produsenter i alle ledd av solverdikjeden i USA, krever amerikansk innhold i solceller til bruk i USA og oppfordrer til ytterligere investeringer både oppstrøms og nedstrøms. Med dette bakteppet ble beslutningen om full gjenåpning av anlegget i Moses Lake tatt, og det vil begynne å produsere igjen mot slutten av 2023.

Enormt potensial

Etterspørselen i USA blir kolossal. Dersom president Bidens mål om 100 prosent ren elektrisitet innen 2035 skal nås, må solenergi øke fra fire prosent av elektrisitetsmiksen i USA i dag til 40 prosent. Med et klart ønske om å redusere avhengigheten av Kina kommer prisbildet på polysilisium fra aktører utenfor Kina til å bli et annet enn det vi vil se der. Det er i tillegg ventet at silisium vil spille en viktig rolle i å øke effektiviteten i batterier. Flere batteriprodusenter har gjennom det siste året lokalisert seg nær anlegget i Moses Lake for å kunne bli supplert med silangass, hvilket REC SiliconRec er en av verdens største produsenter av. Selv med forsiktige antagelser på pris og produksjonskostnader tror vi REC SiliconRec vil ha et årlig driftsresultat på over to milliarder kroner når produksjonen er på full kapasitet. Dette er på langt nær reflektert i aksjen i dag. Ser vi noen år frem i tid, kan aksjen fort være både det dobbelte og det triple av hvor den er i dag. Det må investeres ytterligere for at selskapet skal kunne levere, men potensialet er stort og businesscaset sterkt. Fremtiden til REC SiliconRec ser lys ut.

Selv med forsiktige antagelser på pris og produksjonskostnader tror vi REC Silicon vil ha et årlig driftsresultat på over to milliarder kroner når produksjonen er på full kapasitet. Dette er på langt nær reflektert i aksjen i dag.