<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Mot Big Mac-paritet?

Det er interessante tider. Den amerikanske dollaren er svært sterk. Den norske kronen, sammen med mange andre valutaer som ikke har amerikansk rentenivå, er svært svak. Så svak er den norske kronen at vi nærmer oss “Big Mac-paritet”!

Analysesjef Petter Slyngstadli, Norne Securities Foto: Finansavisen

Gjestekommentar: Analysesjef Petter Slyngstadli i Norne Securities

Big Mac-indeksen er The Economists uformelle måling av konkurranseevne og kjøpekraft i forskjellige land. Man sammenligner rett og slett prisen på McDonald’s Big Mac-burger og valutakursen for å se hva en Big Mac koster i samme valuta, og identifiserer dermed over- eller underprising.

Svekkelse tross rekorder for nettoeksport 

I høykostlandet Norge har en Big Mac alltid vært dyr; den har gjennom de siste tiårene vært opp mot 150 prosent dyrere enn i USA. Ved siste publikasjon av The Economists Big Mac-indeks var norske kroner rundt 20 prosent overvurdert. Men en Big Mac koster 59 kroner i Norge, og om lag 5,2 dollar i USA. Dermed er “paritetsprisen” på 11,3 norske kroner pr. dollar. Den 30. september var forholdet mellom norske kroner/dollar-kursen 10,90 – da var norske kroner kun cirka fire prosent overvurdert i forhold til dollar målt ved denne “indeksen”.

Dette er interessant på mange plan. Svekkelsen av den norske kronen skjer parallelt med at vi setter nye ekstremrekorder for nettoeksport og handelsbalanseoverskudd. Norske kroner-svekkelsen mot dollar har også vært sterkere enn for andre valutaer i de årene da Oljefondet har gått fra cirka 2.000 milliarder norske kroner til 12–13.000 milliarder, noe som peker i retning av at Oljefondet kanskje virker enda bedre enn forventet med hensyn til å skjerme disse kontantstrømmene fra norsk økonomi.

Kilde: Macrobond

Kronen svak mot euro og danske kroner  

Norske kroner har aldri vært en “risk off”-valuta. Å beskrive den norske kronen som “en trygg havn” er misvisende. Den norske kronen er heller ikke spesielt svak mot svenske kroner eller britisk pund, men den er svak mot euro og danske kroner. Det kan også være at valutamarkedene priser inn at denne gullalderen for naturgass- og oljeeksport fra Norge vil være kortvarig. Noen trekker også frem manglende interesse fra utlendinger fra å investere i våre “fossile” børslokomotiver. 

Det britiske pundet falt kraftig på Liz Truss’ første utkast for en ny økonomisk politikk, som raskt fikk benevnelsen “liberalist-jihadistisk”. Støre & Vedum har lagt seg på den motsatte linjen (“Anti-kapitalist Jihadist?”), men det har heller ikke styrket kronen. Dramatisk forverrede rammevilkår for børsnoterte virksomheter vil ikke tiltrekke flere internasjonale investorer.

Dramatisk forverrede rammevilkår for børsnoterte virksomheter vil ikke tiltrekke flere internasjonale investorer.

Men en svak krone er et gode! Det betyr at tradisjonell konkurranseutsatt virksomhet er konkurransedyktig til tross for at norsk økonomi er “bunnsolid”. I en verden med høy inflasjon kan en amerikansk turist ende opp med å betale mindre “dollars” for en Big Mac i Norge nå enn for 15 år siden! Kanskje kan vi starte å produsere skjorter, støvler og møbler igjen …