<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

En ny vår for riggselskapene

Rigg er en industri som historisk har hatt veldig mye gjeld og der mesteparten av egenkapitalen gikk tapt etter nedturen som startet i 2014. Nå derimot, etter omfattende restruktureringer, er situasjonen snudd på hodet for flere av de største riggselskapene, som nå kan vise til solide balanser.

Foto: Bloomberg

Gjestekommentar: Stian Wibstad i ABG Sundal Collier

Den siste tiden har fokuset på energisikkerhet kommet klart til syne, og investeringslysten til oljeselskapene har snudd kraftig. Vi tror denne trenden vil fortsette, og vi forventer flere år med tosifret vekst i investeringene, som vil være en av nøklene til blant annet å dra riggselskapene inn i en ny flerårig oppsyklus.

Les artikkelen gratis

Register deg og les én gratis artikkel hver dag