<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Helse – allværsaksjer for ruskete børser?

I Delphi Fondene bruker vi trender for å finne potensielle investeringer. I vår screening dukker stadig flere selskaper opp innenfor helse. Når det gjelder trender, sjekker disse selskapene av mange bokser, både i det korte og lange bildet. Med dagens urolige makrobilde og høye inflasjon har helseselskapene hatt solid prisingsmakt, og slik klart å avbalansere økende kostnader på innsatsfaktorer.

Illustrasjon: Dreamstime

Gjestekommentar: Erik Berg-Johnsen i Delphi Fondene

Ser man litt lenger frem i tid, er hovedargumentene for å være eksponert mot helseselskaper slik vi ser det knyttet til demografi. Den vestlige verden preges av en aldrende befolkning, og behovet for helsetjenester er følgelig økende. I fremvoksende markeder ser man samtidig at andelen av befolkningen som kommer ut av fattigdom øker, som så gledelig medfører at flere får betalingsevne til å dekke ytterligere behov. Begge disse utviklingstrekkene taler for økende etterspørsel etter helsesektorens varer og tjenester.

Erik Berg-Johnsen, Delphi Fondene Foto: Delphi Fondene

I dag er om lag 750 millioner mennesker plaget av fedme på verdensbasis – en dobling i antallet i løpet av de siste 50 årene. Forekomsten av diabetes type 2 har også økt kraftig, og mer enn 90 prosent av personer med type 2-diabetes plages av overvekt eller fedme. Denne utviklingen fører også med seg ytterligere behov for helsemessig oppfølging i befolkningen.

Innovasjon

Et marked i vekst er selvsagt ikke nok, og det som kjennetegner mange av helseselskapene, er deres innovasjonsevner. Det følger av store investeringer innen forskning og i produktporteføljene. Etableringskostnadene i næringen er altså høye, og allerede posisjonerte aktører besitter dermed konkurransefortrinn overfor utfordrere. Et eksempel her er danske Novo Nordisk, som er blitt Nordens største selskap målt i markedsverdi på produksjon av diabetesmedisiner, med global markedsandel på over 30 prosent. Insulinproduksjon har i lang tid vært et svært lønnsomt område, men gjennom fokus på forskning og utvikling har man klart å isolere et av molekylene, en GLP-1 reseptor-agonist kalt semaglutid, og funnet nye bruksområder. Dette er brukt i deres nye fedmemedisin Wegovy, som under de kliniske forsøkene viste sterke resultater.

Nordiske Giganter

Den største helseksponeringen i Delphi Fondene finner vi i dag i Delphi Global, Delphi Nordic og Delphi Europe. Naturlig nok er det flest selskaper å velge innen “big pharma” i USA, men også det nordiske universet er spesielt aktuelt i denne sammenheng. I tillegg til tidligere nevnte Novo Nordisk har man også aktører med gode globale markedsandeler innen bioteknologi lokalisert i Norden. Her er Astra Zeneca og Genmab to store navn.

Særlig aktuelt

Som nevnt innledningsvis er helsesektoren med sine defensive karakteristikker særlig aktuell i disse tider. Denne typen selskaper har tradisjonelt forholdsvis lave svingninger understøttet av stabile inntekter, kontroll på innsatskostnader, og opererer i et marked med strukturell vekst. Helseaksjer globalt prises til en P/E på 18, mot verdensindeks med P/E på 16. Man betaler altså ikke en altfor høy premie for den forventede veksten.

I tillegg til pristrenden benytter vi i Delphi også trender i de fundamentale forholdene til å vurdere selskaper. For de store farmasigigantene peker disse pilene oppover. At analytikernes aggregerte estimatjusteringer stadig er mot oppsiden taler for at pristrendene understøttes fundamentalt, og at eventuell kursoppgang ikke nødvendigvis kun vil ta form i multippelekspansjon.