<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Misligholdene kommer til høyrentemarkedet

Vi har knapt sett mislighold i høyrentemarkedet de siste årene, både internasjonalt og i Norge, men vi forventer å se økende grad av mislighold i tiden fremover. Dette er i tråd med tidligere sykluser i høyrentemarkedet, der andelen mislighold øker etter at man har hatt en lang periode med høy vilje til å ta risiko.

Lars Kirkeby, Landkreditt Forvaltning Foto: Bjørn H. Stuedal

Gjestekommentar: Lars Kirkeby i Landkreditt Forvaltning

For i løpet av oppgangsperioder vil selskaper på generell basis øke gjeldsgraden, samt at kapitalmarkedet er åpent for nye selskaper med kort eller ingen historikk. Når markedsforholdene snur og de økonomiske utsiktene forverrer seg, vil festen ofte få en brå slutt.

Kredittkvaliteten presses fra flere hold

I 2022 har nyhetsbildet vært preget av oppslag om krig, høyere inflasjon, eskalerende energipriser, stigende renter og økende kostnader.