<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Rentekutt allerede i 2023?

Det nye året har så vidt begynt og inflasjon, og dermed renter, er fortsatt på alles lepper. Som vi husker fra rentemøtene mot slutten av fjoråret, var både den amerikanske og den felleseuropeiske sentralbanken mer haukete enn hva markedet var forberedt på. Budskapet var tydelig: Selv om tempoet i renteopptrappingen nå er tatt ned, er inflasjonsjobben langt fra gjort.

Foto: NTB

Gjestekommentar: Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken

Rentetoppen er altså et stykke unna, og de samme sentralbankene uttrykte også en klar ambisjon om å holde renten lenge i et innstrammende nivå. Nettopp med den hensikt å få tvunget inflasjonspresset ned igjen. Tonene fra Bankplassen her hjemme var heller ikke mye annerledes. Norges Bank ser for seg å sette styringsrenten videre opp til tre prosent i løpet av første kvartal (les: mars), og ser samtidig en forholdsvis god mulighet for at renten settes ytterligere opp til sommeren.