<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Energiaksjer under press

Taktskifte: Energiaksjene på Wall Street er under et økende salgspress, noe man også ser på Oslo Børs. Utviklingen tror vi fortsetter, i en tid med stigende inflasjonstall, stadig høyere renter og press på flere råvarepriser.   Foto: Bloomberg / Bloomberg

Oslo Børs legger bak seg en svak børsuke der kursene, målt ved Hovedindeksen, er ned med rundt en halv prosent. Oppgangen siden årsskiftet er dermed på litt over tre prosent, og følger således kurstrendene internasjonalt – for eksempel er den brede amerikanske nøkkelindeksen S&P 500 opp med noe under fire prosent siden utgangen av 2022. Resultatrapporteringssesongen er nå over, og børsmarkedene styres derfor mer eller mindre utelukkende av hva som kommer på bordet av makrotall. Og statistikkene som slippes, så vel her hjemme som internasjonalt, er gjennomgående i disfavør av aksjer. For inflasjonstallene er mildt sagt brysom lesing for sentralbankene – igjen utløsende for at nye renteøkninger vil komme på rekke og rad utover våren. Hvor det bærer hen i USA, eksempelvis, kan man lese i markedet for lange amerikanske sentralbankrenter. Der har det bare siden begynnelsen av februar vært en oppsiktsvekkende rask økning i rentene, noe som på en god måte illustrerer at renteinvestorene i mye større grad enn ved inngangen til det nye året posisjonerer seg for fortsatt høye amerikanske inflasjonstall kombinert med enda høyere sentralbankrenter. Kjerneinflasjonsratene kommer rett og slett ikke ned, hvilket løfter rentene til nivåer mange av dagens aksjeinvestorer aldri før har opplevd. Med et helt annet pengepolitisk bakteppe enn på mange år har sannsynligheten for en børskorreksjon, også på Oslo Børs, nå økt. 

De stigende amerikanske renteforventningene sender i sin tur dollarkursen klart opp, også mot norske kroner, og ligger nå i intervallet 10,3–10,4. Høy dollarkurs er en klar medvirkende årsak til at oljeprisen kommer ned. På Oslo Børs spiller dette seg ut i form av fallende investorinteresse for de energirelaterte selskapene, som i løpet av den siste handelsuken har falt med rundt to og en halv prosent og målt mot årsskiftet har korrigert ned med over fire prosent i gjennomsnitt. Den høye dollarkursen skaper altså plunder for oljeprisen – som i sin tur legger et lokk på investorenes energiappetitt, selv om selskapene i forbindelse med fremleggelsen av sine respektive kvartalsrapporter yret av fremtidsoptimisme. Internasjonalt ser man også en generell avtagende energiinteresse – den ledende amerikanske oljeserviceindeksen er nå i minus, målt mot årsskiftet, til tross for de udiskutabelt attraktive bransjeutsiktene. Den sterke veksttakten oljeserviceaksjene på Oslo Børs har hatt så langt i år, vil flate ut i tiden som kommer, forventer vi, men uten at det ligger an til brå kursfall. 

Børsterrenget er utfordrende – og verre kan det bli, om man lytter til budskapet fra Morgan Stanley. Den amerikanske investeringsbanken spår at S&P 500-indeksen kan falle med så mye som 30 prosent målt mot dagens indeksnivåer, da banken vurderer inntjeningsforventningene som altfor høye. Vi holder alt i alt fast på budskapet fra vårt forrige nyhetsbrev, der vi understreket at våren blir en vanskelig periode for aksjemarkedene, inkludert Oslo Børs. 

Sigurd E. Roll, Investoransvarlig Kapital