<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Ikke stryk brøken

Du trodde kanskje du var ferdig med brøkregning på skolen? Nå er den tilbake, og nå er den grønn. Er selskapet ditt på jakt etter ny kapital i form av lån eller egenkapital, er det nemlig kommet en ny og viktig variabel på bordet. Banker og andre kapitalforvaltere må forholde seg til den grønne brøken. Det vil si hvor stor andel av kapitalen som er allokert til bærekraftige formål.

Bjarte M. Jonassen, Deloitte Foto: Privat

Grønn kapital

Finansbransjen er gjenstand for et historisk paradigmeskifte. Tidligere var mantraet at kapitalen til enhver tid skulle allokeres mot investeringer med den beste risikojusterte avkastningen. Nå har vi fått et omfattende regulatorisk rammeverk som i tillegg skal styre kapitalstrømmene mot bærekraftige investeringer. For å bruke et forslitt politikeruttrykk må investorer og långivere fremover ha “to tanker i hodet samtidig”.

Grafikk Kapital

Det regulatoriske landskapet er omfattende og uoversiktlig.