<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Postpandemi-kontoret

Pandemien tvang kontoransatte over hele verden til å jobbe hjemmefra, og hjemmekontoret ble raskt populært. Flere så mørkt på fremtiden til det fysiske kontoret, og spådommen tidlig i pandemien var redusert behov for kontorareal, ettersom ansatte i stor grad heller ville sitte hjemme. Slik har det imidlertid ikke blitt.

Barcode Oslo. Illustrasjonsfoto: Dreamstime
Birgitte Heskestad Ellingsen, Akershus Eiendom. Foto: Knut Neerland/Magent

For Akershus Eiendoms årlige arealbehovsundersøkelse viser at de fleste nå søker samme areal pr. ansatt som de allerede sitter på. Samtidig viser mobilitetsdata (kilde: Google og Telia/Plaace) at nordmenn i stor grad har funnet veien tilbake til kontoret. Men selv om bruken av hjemmekontor overordnet ser ut til å ha blitt lavere enn man antok under pandemien, har måten vi jobber på endret seg, og kontoret har endret karakter.

Økt krav til fleksibilitet 

For å kunne kartlegge den faktiske bruken av hjemmekontor og kontorets nye rolle har vi gjennomført en undersøkelse blant kontorbrukere i Oslo. Majoriteten av disse selskapene oppgir at deres ansatte i all hovedsak er tilbake på kontoret, men at de krever en økt grad av fleksibilitet og muligheten til å kunne sitte hjemme ved behov.

Denne forventningen om økt fleksibilitet har ført til at bedriftene vi har vært i kontakt med nå tilbyr bruk av hjemmekontor. Men retningslinjene for arbeid utenfor det fysiske kontoret er ulike blant selskapene i undersøkelsen. Rundt halvparten sier at de har klare retningslinjer, for eksempel i form av antall dager på kontoret og hjemme, mens hele 40 prosent oppgir at de har det helt fleksibelt. Resten tillater hjemmekontor kun etter spesifikk avtale. Samlet sett anslås den faktiske bruken av hjemmekontor til å ligge på en til to dager pr. uke. Bruken av hjemmekontor variere altså, men samtlige av selskapene har gått over til det vi kan kalle “hybridkontoret” for å kunne holde på og tiltrekke seg de beste hodene.

Bruken av hjemmekontor variere altså, men samtlige av selskapene har gått over til det vi kan kalle ‘hybridkontoret’ for å kunne holde på og tiltrekke seg de beste hodene.

Selv om det nå legges til rette for hjemmekontor, har vi som sagt ikke registrert noen effekt på arealbehovet. Mye av forklaringen ligger i at man bruker kontorene annerledes enn før pandemien. Dette bekreftes av selskapene i undersøkelsen, der flere svarer at de har valgt å endre utformingen av kontoret, ikke arealet. Kontoret er ikke lenger kun en arbeidsplass, men også en arena for kunnskapsutveksling, kreativitet og innovasjon, samt en sosial møteplass. I tillegg trekkes det frem at kontorene bør være av høy kvalitet. Ideelt sett skal kontoret være så attraktivt at de ansatte synes reiseveien er verdt det.

Sentrum – særlig attraktivt 

Samtidig som kontorbrukere i dag ønsker highend-kontorer som tilrettelegger for en hybrid arbeidshverdag, ser vi at kontorets beliggenhet stadig blir viktigere. Akershus Eiendoms årlige flyttemønsterundersøkelse viser at en uvanlig høy andel av bedriftene som var på flyttefot i 2022, valgte å bli i eller flytte til sentrum. Bakgrunnen for at sentrum i dag er førstevalget til flere bedrifter, er at de ønsker å sitte tett på kunden samtidig som de ønsker å fremstå som en attraktiv arbeidsplass i forbindelse med rekruttering.

Bakgrunnen for at sentrum i dag er førstevalget til flere bedrifter, er at de ønsker å sitte tett på kunden samtidig som de ønsker å fremstå som en attraktiv arbeidsplass i forbindelse med rekruttering.

Postpandemi-kontoret kjennetegnes altså av en endret utforming som støtter den populære hybride arbeidsformen, samtidig som lokalene er så fine at de ansatte ønsker å komme til kontoret.