<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Leserne

Olav Thon, Petter Stordalen, Christen Sveaas, Celina Midelfart, Øystein Stray Spetalen, Christian Ringnes, Jan Petter Collier, Bjørn Rune Gjelsten og Jan Petter Sissener. Alle særdeles vellykkede i business – og alle med det til felles at de i årtier har vært ivrige lesere av Kapital. Tilfeldig?

Hvis jeg ikke får Kapital på utgivelsesdagen, blir det huskestue på kontoret, spør sekretæren min.
Christen Sveaas, forretningsmann

Han er et av landets største forretningstalenter, og har lest bladet siden han begynte på Handelsgym i 1972. – Jeg bare må ha det. Ingen over, ingen ved siden, sier han.

– Fortsatt ser jeg frem til hver eneste utgivelse og håper på nye avsløringer, forteller Celina Midelfart, som vokste opp med bladet som sin fars bibel. Hun har tidligere bekreftet myten om at hun som liten leste Kapital istedenfor Frøken Detektiv.

– Evnen til å flombelyse kritikkverdige forhold som korrupsjon både i det private og offentlige, gjør Kapital til en viktig samfunnsmessig stemme, sier hun.

Til tross for at det stadig skjer store omveltninger i medie-Norge, beholder og styrker Kapital sin unike posisjon som Norges ledende businessblad.

Det er én viktig grunn til det: Våre trofaste lesere.

Jeg har lest Kapital i hele mitt yrkesaktive liv, som har vart nesten like lenge som Kapital har blitt produsert.
Meglertopp Jan Petter Collier

Foretrukket annonsørmedium

Kapitals lesere befinner seg over hele landet, men hovedtyngden er å finne på det sentrale Østlandet og i de store byene. Syv av ti lesere er menn.

Den typiske Kapital-leseren har lang utdannelse, svært høy personlig inntekt, et stort personlig forbruk og merkevarebevissthet, men er likevel diskret med sin luksus.

Kapital-leserne bruker gjerne mye penger på dyre varer, aksjer og fond. De har ofte både hytte, båt og flere biler, og de er strategisk plassert i bedriftene med avgjørende myndighet ved kjøp og investeringer. Dette gjør Kapital til et foretrukket medium for en rekke større annonsører. Undersøkelser viser at våre lesere i gjennomsnitt hygger seg med bladet i hele 60 minutter pr utgave. Det er et tall vi er stolte av!

Sterk påvirkningskraft

Siden mange Kapital-lesere sitter høyt plassert i bedriftene og gjerne i flere styrer, har deres valg og interesser også ofte påvirkning på andre bedrifter. Disse såkalte opinionslederne – eller for den saks skyld også opinionsleserne – er helt avgjørende for om produkter skal lykkes eller ikke i markedsføringen.

I motsetning til “vanlige ledere” er opinionslederne personer som fortolker et budskap og bringer det videre til et større publikum – det riktige publikumet – gjennom personlig kommunikasjon. På grunn av opionionsledernes uavhengighet, kunnskap og selgeregenskaper tillegges opinionslederen tre ganger større kommersiell verdi enn andre lesere.

Vi i Kapital jobber stadig for å tiltrekke oss nye lesere, og vi merker en økt interesse, spesielt fra kvinnelige lesere. Også politikerne må følge med i Kapital for å være oppdaterte i samfunnsdebattene. Vi er fortsatt det foretrukne mediet i finansbransjen, og vi har en lang rekke advokater, markedsførere, revisorer, konsulenter, gründere og andre næringslivsfolk på abonnementslisten.

Jeg har delt flere helger med Kapital enn med noen av mine to koner..
Hotellkonge Petter Stordalen

Jeg har lest Kapital fra dag én. Jeg gleder meg til hvert nummer kommer, og det sier jeg ikke bare for å være hyggelig.
Kaffekonge Herman Friele

Bladet bærer preg av godt gjennomarbeidede artikler. Det står det respekt av.
Investor Bjørn Rune Gjelsten

Kapital er det eneste næringslivsmagasinet jeg regelmessig har lest, leser og vil fortsette å lese i årene som kommer.
Meglersjef Jan Petter Sissener