<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Solid fundament å bygge på

I en tid da mange norske bedrifter ser mørkt på fremtiden, kan det være en trøst å vite at fundamentet er svært solid. Lønnsomheten for de norskeide selskapene blant de 500 største er bedre enn noensinne, og egenkapitalen til de 500 er rekordhøy.

Foto: Hampus Lundgren
Reportasjer

Omsetningen til de 500 selskapene passerte i 2018 for første gang 4.000 milliarder kroner, og i fjor vokste dette tallet ytterligere. Økningen fra år til år er sjelden stor, og i 2019 var veksten på to prosent slik at den samlede omsetningen endte på temmelig nøyaktig 4.100 milliarder.

Vi kan imidlertid ikke rapportere om en like god utvikling på bunnlinjen som på topplinjen. Et samlet nettoresultat på 211 milliarder kroner er hele 15 prosent lavere enn et år tidligere. Trøsten må være at den store gruppen som vi samler under paraplyen unoterte norskeide og offentlige selskaper, hadde en svært positiv resultatutvikling.

I 2018 hadde denne gruppen, som totalt omfatter 230 selskaper, et samlet resultat etter skatt på 73 milliarder kroner. I 2019 ble dette tallet kraftig forbedret og endte på 98 milliarder. Og denne utviklingen blir enda mer positiv fordi det ikke er en liten håndfull selskaper som sørger for veksten. De aller største selskapene i denne gruppen er en kombinasjon av offentlig eide virksomheter og de store detaljhandelskjedene. På den ene siden en svært ulik blanding med KLP, Statkraft og Norsk Tipping, på den andre siden konkurrentene NorgesGruppen, Reitangruppen og Coop Norge. Ingen av disse hadde imidlertid noen spesielt store bevegelser på bunnlinjen, det er de norskeide under ett som bedret lønnsomheten kraftig i fjor.

Rekordmange børsnoterte

Egenkapitalen har også skutt i været på et uvanlig høyt nivå i løpet av 2019, og her er det ingen grupper som skiller seg ut. I tillegg til de 230 norskeide selskapene finner vi 109 børsnoterte virksomheter og 160 utenlandske datterselskaper. Antallet børsnoterte blant de 500 største har aldri vært større, selskapene som noteres vokser seg store og preger listen stadig mer.

God lønnsomhet øker egenkapitalen, og i løpet av 2019 økte denne med rekordhøye ti prosent til 2.740 milliarder kroner – det er også et nytt rekordnivå. De tre egenkapitalgigantene Equinor, DNB og Statkraft hadde alle et pent løft i kapitalen, og til sammen sto disse tre alene for en økning på 30 milliarder kroner. 

Kraftig løft: Konsernsjef Finn Bjørn Ruyter i Hafslund E-co leder en norsk kraftgigant etter fusjonen med Eidsiva Energi. Her er han sammen med Erna Solberg på Vamma kraftverk i Østfold. Foto: Heiko Junge

Antallet børsnoterte blant de 500 største har aldri vært større, selskapene som noteres vokser seg store og preger listen stadig mer.

Når vi blar nedover listen over selskaper med størst egenkapital, er det små endringer i positiv retning som er gjengangeren, men det må nødvendigvis være noen unntak. Statkraft er for eksempel ikke det eneste selskapet vi finner vi innenfor kraftsektoren. Statnett, BKK og Nord-Trøndelag El-Verk er andre eksempler fra denne bransjen, og kapitalen til Hafslund E-co ble doblet til 33 milliarder kroner. Men det var et resultat av fusjonen med Eidsiva Energi i fjor høst. Elvia er det nye navnet som de to kraftgigantene nå er samlet under. 

Rekord etter rekord

Kraft er en bransje som markerer seg med sterke tall i 2019, men hvis vi skal finne frem den bransjen som jevnt over viser sterke tall – selskap for selskap – må vi til bankene. Og her behøver vi ikke begrense oss til en liten håndfull banker, men kan bare begynne å bla oss nedover.

Vi finner til sammen 25 banker blant Norges 500 største bedrifter, og det i seg selv er den første rekorden. Sandnes Sparebank er helt nye i dette utvalget, mens Sparebank 1 Telemark er tilbake igjen etter et par år under streken. 

Sterkt år for bankene: Arne Austreid er konsernsjef i Sparebank 1 SR-Bank, en av bankene som økte bruttoomsetningen med over 20 prosent i fjor. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Ny rekord er også den samlede omsetningen for bankene. Hvis vi teller opp bankenes bruttoinntekter innenfor renter, provisjoner og finans, økte disse med 15 prosent til temmelig nøyaktig 200 milliarder kroner. Landets suverent største bank DNB sto alene for en vekst på 10 milliarder kroner, men vi finner tosifrede veksttall også for det store flertallet av landets mange regionale sparebanker.

Ny rekord er også den samlede omsetningen for bankene.

Størst omsetningsvekst av disse finner vi i duoen Sparebank 1 SR-Bank og Sparebank 1 Nord-Norge. Begge disse bankene, i hvert sitt hjørne av landet, økte bruttoinntektene med 24 prosent i fjor. Med en samlet omsetning på 10 milliarder kroner er SR-Bank dobbelt så store, og i kroner ble dermed også veksten dobbelt så stor.

Ytterligere fire sparebanker hadde veksttall på over 20 prosent, og ingen i denne store gruppen av banker økte omsetningen med mindre enn 10 prosent i 2019.

Økningen på bunnlinjen holdt imidlertid ikke samme nivå. Hvis vi summerer opp alle bankene, sparebanker og forretningsbanker, økte resultatet etter skatt med temmelig nøyaktig ti prosent og endte på til sammen 50 milliarder kroner. DNB står alene for halvparten av dette beløpet.

Storebrand blant topp ti

På toppen av listen finner vi de fire traverne som har innehatt disse plassene de siste fem årene: Equinor, Norsk Hydro, Yara og Telenor. Lenger nedover på listen er det også stor stabilitet, men i år har Storebrand erstattet Statkraft blant de ti største.

Rykket opp: Storebrand og konsernsjef Odd Arild Grefstad er igjen med blant Norges ti største bedrifter. Foto: Gorm Kallestad

Vi definerer gjerne de 100 aller største selskapene som tungvekterne på listen. Normalen er at disse blir marginalt tyngre år for år, det vil si at cut’en for å komme med blant de 100 største øker – men det er ingen stor økning.

Også her representerer 2019 en økning – i positiv retning. I vår oppsummering for et år siden av 2018 konstaterte vi at datterselskapet til den amerikanske aluminiumsgiganten Alcoa plasserte seg som nummer 100 med en omsetning på 7,8 milliarder kroner. Tallene fra 2019 viser at cut’en for første gang passerer 8 milliarder. PGS økte omsetningen med 15 prosent og klatret syv plasser til nummer 100 takket være en omsetning på 8,2 milliarder kroner.